M
08/10/2020 11:52

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, cùng với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Thủ đô, tổ chức Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô đang ra sức thi đua, lập thành tích xuất sắc để chào mừng và phấn khởi, náo nức hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với tất cả niềm tin tưởng, kỳ vọng.

Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững Báo chí góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh Trưng bày hơn 200 hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công nhân và Công đoàn Việt Nam Hình thành đội ngũ công nhân trí thức, đáp ứng với tình hình mới

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân Thủ đô không khỏi tự hào về những thành tựu đã đạt được. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, song Đảng bộ, nhân dân Thủ đô đã thống nhất, đồng lòng nỗ lực vượt mọi khó khăn thách thức, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; đưa Thủ đô đạt được những thành tựu vượt bậc và toàn diện.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng; diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên; khoa học công nghệ được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục, đào tạo phát triển, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới.

Thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn cùng đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai (thứ tư từ trái sang) trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn với sự phát triển Thủ đô

Những năm qua, với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn Thủ đô thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân viên chức lao động, vận động công nhân viên chức lao động Thủ đô đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Công đoàn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình 32/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 22-CT/BBT của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nghị quyết 09 của Ban thường vụ Thành ủy về: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố”...

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của các cấp Công đoàn Thành phố đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức tới hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô. Qua đó, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trước hết, Công đoàn vận động, tổ chức và tập hợp trí tuệ của người lao động tham mưu với Đảng trong việc đề ra những đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo; tham gia với Nhà nước xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là tham gia sửa đổi Bộ Luật Lao động. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động hàng năm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Công đoàn các cấp đã chú trọng việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị đồng thời tăng cường tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tham gia giải quyết có hiệu quả các tranh chấp lao động từ đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, góp phần vào ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Công đoàn các cấp cũng đã chủ động phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, tham gia giải quyết việc làm; giải quyết chính sách tiền lương, nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân lao động các khu công nghiệp tập trung. Đặc biệt, Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện như trao Mái ấm Công đoàn, cho đoàn viên, người lao động vay vốn phát triển kinh tế, trợ cấp khó khăn, chăm lo Tết Nguyên đán, tổ thức tốt Tháng Công nhân hàng năm… qua đó thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và lan tỏa hình ảnh đẹp về tổ chức Công đoàn trong toàn xã hội.

Thành tựu của tổ chức Công đoàn còn phải kể tới các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên liên tục, ngày càng đổi mới, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, nổi bật như các phong trào “Thi đua lao động giỏi”, phát huy “sáng kiến sáng tạo”, phấn đấu trở thành công nhân giỏi. Thi đua đã khích lệ đội ngũ công nhân nhân viên chức lao động Thủ đô phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật, xã hội, tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, đất nước. Đây cũng chính là cách tổ chức Công đoàn Thủ đô thực hiện thiết thực tinh thần Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X); Chương trình 32/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

Ngoài thực hiện vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn coi công tác tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong đó, Công đoàn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố”.

Kết quả, tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 38 đồng chí cán bộ chủ chốt Công đoàn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện, thị uỷ; sở, ngành và Thành phố. Công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động được quan tâm thực hiện. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên Công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng tham gia tích cực vào xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của người lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và sự ổn định về chính trị, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động

Có thể nói, những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô từ việc tham gia xây dựng Đảng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, đời sống, là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong tiến trình phát triển của Thủ đô, đất nước.

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai tặng quà Trung thu cho các cháu con công nhân lao động đang theo học tại Trường mầm non xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Tuy nhiên, dù đạt được những thành tựu quan trọng, song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, tổ chức Công đoàn hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, đáng quan ngại nhất là tổ chức Công đoàn có nguy cơ giảm sút số lượng đoàn viên, nhất là đoàn viên khu vực doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới nguy cơ người lao động bị mất việc làm do thay thế bằng máy móc. Đặc biệt, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ dẫn đến sự cạnh tranh của các tổ chức khác cùng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại cơ sở.

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong bối cảnh mới, thời gian tới đây, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm bám sát cơ sở, hướng về người lao động. Trước hết, Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Song song với đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với thực hiện thật tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong đó, Công đoàn sẽ ưu tiên tập trung nâng cao hiệu quả công tác đối thoại xã hội và thương lượng tập thể, chương trình phúc lợi đoàn viên...

Hoạt động công đoàn sẽ hướng đến việc tạo sự khác biệt về quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động, phân biệt giữa quyền lợi của người đoàn viên và chưa là đoàn viên, như: Giảm giá hàng hóa, sử dụng cơ sở vật chất du lịch của Công đoàn cho đoàn viên; chỉ thực hiện tố tụng trước tòa án miễn phí cho đoàn viên; xây dựng nhà ở xã hội bằng hình thức xã hội hóa để công nhân lao động là đoàn viên mua hoặc cho thuê với mức giá hợp lý; ưu tiên chăm sóc con em đoàn viên...

Khi người lao động thấy rõ quyền lợi của mình nếu tham gia tổ chức công đoàn, cũng như khi công đoàn hoạt động thực chất, mang lại quyền lợi thiết thân nhất cho người lao động thì chắc chắn người lao động sẽ tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn và đó chính là cách tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn hiệu quả nhất, là cách để tổ chức công đoàn khẳng định vai trò không thể thiếu với người lao động.

Một nhiệm vụ cốt lõi nữa của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới là sẽ chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới. Đồng thời, Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, tạo điều kiện cho phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô phát triển mạnh mẽ.

Nguyện xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động
Công nhân viên chức lao động Thủ đô ra sức thi đua, lập thành tích để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Công đoàn các cấp sẽ phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với công nhân lao động, tăng cường và đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng trong công nhân và người lao động nhằm nâng cao tỷ lệ đảng viên, cán bộ xuất thân từ công nhân, góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, thực sự trở thành cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp cho khối đại đoàn kết dân tộc, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, tổ chức Công đoàn Thủ đô kiến nghị với Đảng cần tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT - TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cũng như tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động.

Xây dựng giai cấp công nhân không chỉ đơn thuần là phát triển số lượng mà là phải tạo cho được sự phát triển về chất lượng chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp. Trong đó, Đảng cần tập trung lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả chính sách đào tạo, đào tạo lại để công nhân có trình độ chính trị, học vấn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn Thủ đô kiến nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo việc hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi và dịch vụ xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể, vừa được thụ hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước tương xứng với sự đóng góp của họ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội.

Đặc biệt, Đảng cần quan tâm hơn nữa và đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn. Các cấp ủy đảng, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thành phố cần thường xuyên tiếp xúc, làm việc, lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời những ý kiến kiến nghị của người lao động và tổ chức Công đoàn, từ đó có những quyết sách mạnh nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tổ chức, hoạt động công đoàn để Công đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô nguyện đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại để Công đoàn xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động./.

Bùi Huyền Mai

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Nguồn :