M
02/10/2020 12:00

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô:

Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững

Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô cũng như hướng đi mới cho hoạt động này.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố thăm, tặng quà con công nhân dịp Tết Trung thu Bài cuối: Vai trò của Công đoàn Thủ đô trong xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Phóng viên: Trước tiên xin bà đánh giá đôi nét về tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô?

Bà Bùi Huyền Mai: Như chúng ta đã biết, công tác thi đua, khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin về thi đua vào phong trào cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan niệm về thi đua lên một tầm tư tưởng, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam. Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững
Bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Công đoàn Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội; chủ động nghiên cứu, đề xuất, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành, đơn vị và cơ sở.

Qua các phong trào thi đua đã phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, ngành và Thành phố; đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước.

Phóng viên: Với cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, xin bà cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô như thế nào và đã đạt được những kết quả nổi bật gì?

Bà Bùi Huyền Mai: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Trong đó, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực, từ năm 2007 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành Quy chế xét tặng và trở thành danh hiệu thi đua chung của Thành phố Hà Nội, được tổ chức biểu dương tôn vinh vào dịp kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm.

Qua 5 năm triển khai phong trào, toàn Thành phố đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó, có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2018, để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và Bằng “Sáng kiến Thủ đô”. Qua 3 năm phát động và thực hiện xét chọn theo quy định mới, phong trào tiếp tục được duy trì phát triển, khẳng định hiệu quả, tác dụng to lớn đối với phát triển kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

1832-47
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 vừa qua, 85 tập thể và 96 cá nhân Điển hình tiên tiến xuất sắc và 50 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2020 đã được tôn vinh, khen thưởng.

Riêng năm 2020, toàn Thành phố có 16.015 cá nhân được tặng danh hiệu ”Sáng kiến cấp cơ sở”; 960 cá nhân được tặng danh hiệu “sáng kiến cấp trên cơ sở”, Hội đồng sáng kiến Liên đoàn Lao động Thành phố đã xét tặng Bằng công nhận “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” cho 50 cá nhân có sáng kiến xuất sắc nhất. Trong đó có 44 sáng kiến, cải tiến thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh làm lợi hơn 238 tỷ đồng; 4 đề tài khoa học xuất sắc được áp dụng vào thực tế sản xuất; 2 giải pháp sáng tạo đạt giải cao trong các Hội thi, thao diễn kỹ thuật toàn quốc và của Thành phố mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Cùng với việc đổi mới, phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt công tác khen thưởng, coi khen thưởng là động lực để thúc đẩy thi đua. Công tác khen thưởng của Liên đoàn Lao động Thành phố luôn đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt tỷ lệ khen thưởng đối với công nhân lao động trực tiếp, những tập thể nhỏ tăng so với giai đoạn 2010-2015.

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 vừa qua, 85 tập thể và 96 cá nhân Điển hình tiên tiến xuất sắc và 50 cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” năm 2020 đã được tôn vinh, khen thưởng.

Có thể nói, công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn Thủ đô, giai đoạn (2015- 2020) đã được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Phóng viên: Những kết quả đã đạt được của phong trào thi yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô thời gian qua rất đáng đáng ghi nhận và tự hào, để đổi mới công tác này, thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ triển khai những hoạt động gì, thưa bà?

Bùi Huyền Mai: Thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tụ quán triệt, triển khai, một số nội dung dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, đưa công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ hàng năm.

4932-ynh-1
Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố (ảnh Mai Quý)

Hai là, tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Gắn thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, say mê, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tay nghề cao, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị và toàn Thành phố.

Ba là, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống việc làm của người lao động; cùng với các doanh nghiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, với quyết tâm: Khó khăn gấp đôi, thì cố gắng gấp ba.

Bốn là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, đặc biệt là những người lao động trực tiếp sản xuất, những tập thể nhỏ. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn để tuyên truyền và nhân rộng…

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua thời gian qua, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới; xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

Phương Bùi (thực hiện)

Nguồn :