Nâng cao vị thế Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm nâng cao vai trò, vị thế cũng như góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp.
Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm Tăng cường phòng, chống dịch và chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thay mặt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đề xuất với Chính phủ nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Cụ thể, đề nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đề nghị Chính phủ quy định trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về thi hành Luật Công đoàn (đề xuất giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đồng bộ với công tác quản lý Nhà nước về Lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội). Có giải pháp quyết liệt xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đang có chiều hướng gia tăng nhanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp.	Ảnh: Mai Quý
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: Mai Quý

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đặc biệt là Nghị định về thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp; đề nghị Chính phủ quan tâm công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động, để thích ứng kịp thời với đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu phát động “Tuần năng suất” hoặc “Tháng năng suất” lao động Việt Nam; có biện pháp sớm cơ cấu, ổn định lại thị trường lao động sau dịch bệnh; thúc đẩy nhanh hơn việc dịch chuyển lao động sang khu vực chính thức; qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại.

Từ thực tế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng lao động bỏ việc, di cư về quê thời gian vừa qua, đã đặt ra những vấn đề về chính sách của Nhà nước liên quan đến việc đảm bảo các điều kiện sống, việc làm bền vững cho công nhân lao động thuê trọ tại các tỉnh, thành phố lớn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác cán bộ Công đoàn được xác định là một trong những khâu then chốt. Theo ông Nguyễn Viết Vượng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Chuyên gia cao cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, cần thống nhất những tiêu chuẩn của người cán bộ Công đoàn; mở rộng đối tượng cán bộ tham gia hoạt động Công đoàn; nâng cao giác ngộ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ mọi mặt và nâng cao thể lực cho cán bộ Công đoàn; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ Công đoàn hợp lý.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ phải gắn liền với những dự báo về sự phát triển của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong những năm tới trước sự tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ Công đoàn để làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Hết sức quan tâm đến bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ. Phát hiện nguồn cán bộ trẻ tâm huyết, có triển vọng làm cán bộ Công đoàn trong những năm tới. Lựa chọn cán bộ để đào tạo, đánh giá, sắp xếp vào các vị trí cho phù hợp với từng cấp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong xu thể hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ Công đoàn trong các cấp Công đoàn.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Trong đó, cần xác định rõ nhu cầu, đối tượng và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng kỹ năng giải quyết tình huống; lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, phù hợp từng loại đối tượng, từng loại hình cơ sở; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm hoạt động Công đoàn; tăng cường kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tổ chức các hội thảo khoa học; sơ, tổng kết các mặt hoạt động của các cấp Công đoàn; xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ Công đoàn. Cần thực hiện tốt chính sách khuyến khích vật chất cho cán bộ Công đoàn như: Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các đãi ngộ tài chính khác.

Thực hiện các chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn, như sự ổn định vị trí làm việc, bố trí, sử dụng hợp lý, phát huy năng lực của cán bộ, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, được thăng tiến, luân chuyển, được đóng góp vào công việc chung, phát huy sáng kiến, cải tiến, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, được tôn trọng, được đánh giá đúng kết quả làm việc, được khen thưởng kịp thời, có cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn, đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại ...
Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

Thường Tín: Trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Công an xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kiến ...
Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám, tư vấn, chăm sóc sức ...
Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp (Thành phố Hải Phòng) đã diễn ra lễ khai mạc hè, Ngày chạy Olympic trẻ em và phát động toàn ...
Khai trương cửa hàng UNIQLO AEON Mall Hải Phòng Lê Chân

Khai trương cửa hàng UNIQLO AEON Mall Hải Phòng Lê Chân

(LĐTĐ) Sáng 27/5, hãng thời trang UNIQLO của Nhật Bản đã chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO tại Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Đã có gần 1.000 khách hàng ...
Đại biểu Quốc hội kiến nghị quản lý giá sách giáo khoa

Đại biểu Quốc hội kiến nghị quản lý giá sách giáo khoa

(LĐTĐ) Việc tăng giá sách giáo khoa luôn nhận được sự quan tâm của xã hội, nhất là các bậc cha mẹ học sinh. Bên hành lang Quốc hội chiều 27/5, ...
Việc làm thêm giờ ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc trẻ em trong gia đình công nhân di cư

Việc làm thêm giờ ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc trẻ em trong gia đình công nhân di cư

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo các giải pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động cho người ...

Tin khác

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

Phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 25/5, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây; Huyện ủy Ba Vì, Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
Vinh danh 100 “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2022: Động lực để góp phần tăng năng suất lao động

Vinh danh 100 “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2022: Động lực để góp phần tăng năng suất lao động

(LĐTĐ) Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày Tháng 5 lịch sử; chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022) và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022. Đây là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm tôn vinh, khen thưởng những công nhân lao động đã nỗ lực, vượt khó đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Trực tuyến Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022

Trực tuyến Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022

(LĐTĐ) Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày Tháng 5 lịch sử; chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2022) và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2022, tối 20/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2022.
Tăng cường phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Tăng cường phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều 20/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2022-2027.
Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên cần tiếp tục chủ động trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tập trung rà soát, thống kê chính xác số lượng Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước để chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở…
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02) và Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, chiều 18/5, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cần phát huy nội lực để đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều 18/5, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động

(LĐTĐ) Sự phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội sẽ nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 10/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động