Nâng cao vị thế Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm nâng cao vai trò, vị thế cũng như góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp.
Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm Tăng cường phòng, chống dịch và chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thay mặt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đề xuất với Chính phủ nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Cụ thể, đề nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đề nghị Chính phủ quy định trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về thi hành Luật Công đoàn (đề xuất giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đồng bộ với công tác quản lý Nhà nước về Lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội). Có giải pháp quyết liệt xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đang có chiều hướng gia tăng nhanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp.	Ảnh: Mai Quý
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: Mai Quý

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đặc biệt là Nghị định về thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp; đề nghị Chính phủ quan tâm công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động, để thích ứng kịp thời với đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu phát động “Tuần năng suất” hoặc “Tháng năng suất” lao động Việt Nam; có biện pháp sớm cơ cấu, ổn định lại thị trường lao động sau dịch bệnh; thúc đẩy nhanh hơn việc dịch chuyển lao động sang khu vực chính thức; qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại.

Từ thực tế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng lao động bỏ việc, di cư về quê thời gian vừa qua, đã đặt ra những vấn đề về chính sách của Nhà nước liên quan đến việc đảm bảo các điều kiện sống, việc làm bền vững cho công nhân lao động thuê trọ tại các tỉnh, thành phố lớn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác cán bộ Công đoàn được xác định là một trong những khâu then chốt. Theo ông Nguyễn Viết Vượng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Chuyên gia cao cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, cần thống nhất những tiêu chuẩn của người cán bộ Công đoàn; mở rộng đối tượng cán bộ tham gia hoạt động Công đoàn; nâng cao giác ngộ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ mọi mặt và nâng cao thể lực cho cán bộ Công đoàn; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ Công đoàn hợp lý.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ phải gắn liền với những dự báo về sự phát triển của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong những năm tới trước sự tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ Công đoàn để làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Hết sức quan tâm đến bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ. Phát hiện nguồn cán bộ trẻ tâm huyết, có triển vọng làm cán bộ Công đoàn trong những năm tới. Lựa chọn cán bộ để đào tạo, đánh giá, sắp xếp vào các vị trí cho phù hợp với từng cấp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong xu thể hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ Công đoàn trong các cấp Công đoàn.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Trong đó, cần xác định rõ nhu cầu, đối tượng và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng kỹ năng giải quyết tình huống; lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, phù hợp từng loại đối tượng, từng loại hình cơ sở; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm hoạt động Công đoàn; tăng cường kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tổ chức các hội thảo khoa học; sơ, tổng kết các mặt hoạt động của các cấp Công đoàn; xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ Công đoàn. Cần thực hiện tốt chính sách khuyến khích vật chất cho cán bộ Công đoàn như: Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các đãi ngộ tài chính khác.

Thực hiện các chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn, như sự ổn định vị trí làm việc, bố trí, sử dụng hợp lý, phát huy năng lực của cán bộ, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, được thăng tiến, luân chuyển, được đóng góp vào công việc chung, phát huy sáng kiến, cải tiến, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, được tôn trọng, được đánh giá đúng kết quả làm việc, được khen thưởng kịp thời, có cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn, đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng nhưng vẫn bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng nhưng vẫn bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Trả lời đại biểu, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là vấn đề ông ...
TP.HCM chấn chỉnh hoạt động trải nghiệm cho học sinh

TP.HCM chấn chỉnh hoạt động trải nghiệm cho học sinh

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có văn bản yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ...
Khoảng 40% dân số huyện Mê Linh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

Khoảng 40% dân số huyện Mê Linh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay (20/3), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã làm việc với huyện Mê Linh về công tác y tế, triển khai kế hoạch ...
Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

Bắt trọn vẻ đẹp Việt cùng hệ thống Khách sạn Mường Thanh ở 3 miền Bắc - Trung - Nam

(LĐTĐ) Vào tháng 3 Dương lịch hàng năm, người Nhà Mường lại cùng nhau đón Tết Mường Thanh một ngày hội truyền thống của riêng Tập đoàn Mường Thanh. Mở màn ...
Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Xây dựng cơ chế thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng nay (20/3), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam”. ...
Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Công đoàn thị trấn Vân Đình: Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 20/3, Công đoàn Thị trấn Vân Đình đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 5 đồng chí ...
Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình vận động ủng hộ “Tặng áo dài - Trao gửi yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Liên đoàn Lao động quận Hoàn ...

Tin khác

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật trong thi hành công vụ

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật trong thi hành công vụ

(LĐTĐ) Sáng 17/3, Chi bộ Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố lựa chọn tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm.
TRỰC TUYẾN: Tôn vinh, tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

TRỰC TUYẾN: Tôn vinh, tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

(LĐTĐ) Tối 5/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 và “Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc”.
Chương Mỹ: Trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Chương Mỹ: Trao quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã đến thăm, trao quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn.
Thiết thực hướng về nữ công nhân viên chức lao động

Thiết thực hướng về nữ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm là dịp để các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, hướng về nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), qua đó vừa khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Trước thềm kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2023), đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dành cho phóng viên Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong Chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc

(LĐTĐ) Nhiều nghệ sĩ tên tuổi, ngôi sao ca nhạc như Lệ Quyên, Quang Hà, Trung Quân Idol, Vicky Nhung sẽ góp mặt trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô xuất sắc, diễn ra vào tối 5/3/2023 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
Nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn

Nâng cao trách nhiệm quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch số 77/KH-LĐLĐ về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, một trong những nội dung quan trọng là kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của tổ chức Công đoàn, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Phối hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Chú trọng thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật ở các đơn vị, doanh nghiệp

Chú trọng thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật ở các đơn vị, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Theo Chương trình chuyên đề Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động năm 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội và các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục chú trọng tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật ở các đơn vị, doanh nghiệp nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Công đoàn GTVT thăm, tặng quà cho công nhân đang thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Công đoàn GTVT thăm, tặng quà cho công nhân đang thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động các đơn vị thi công trên công trường đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam.
Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động giảm, mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động giảm, mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 23/HD-LĐLĐ, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
Xem thêm
Phiên bản di động