Nâng cao vị thế Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm nâng cao vai trò, vị thế cũng như góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp.
Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại Gia Lâm Tăng cường phòng, chống dịch và chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thay mặt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Thủ đô, ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đề xuất với Chính phủ nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Cụ thể, đề nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đề nghị Chính phủ quy định trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về thi hành Luật Công đoàn (đề xuất giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đồng bộ với công tác quản lý Nhà nước về Lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội). Có giải pháp quyết liệt xử lý tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đang có chiều hướng gia tăng nhanh, đảm bảo quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp.	Ảnh: Mai Quý
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 2 từ phải sang) nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: Mai Quý

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cũng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đặc biệt là Nghị định về thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp; đề nghị Chính phủ quan tâm công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động, để thích ứng kịp thời với đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu phát động “Tuần năng suất” hoặc “Tháng năng suất” lao động Việt Nam; có biện pháp sớm cơ cấu, ổn định lại thị trường lao động sau dịch bệnh; thúc đẩy nhanh hơn việc dịch chuyển lao động sang khu vực chính thức; qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại.

Từ thực tế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng lao động bỏ việc, di cư về quê thời gian vừa qua, đã đặt ra những vấn đề về chính sách của Nhà nước liên quan đến việc đảm bảo các điều kiện sống, việc làm bền vững cho công nhân lao động thuê trọ tại các tỉnh, thành phố lớn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc để đánh giá việc thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện. Khi phê duyệt xây dựng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng nhà ở, trường học, các thiết chế cho công nhân lao động.

Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác cán bộ Công đoàn được xác định là một trong những khâu then chốt. Theo ông Nguyễn Viết Vượng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Chuyên gia cao cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, cần thống nhất những tiêu chuẩn của người cán bộ Công đoàn; mở rộng đối tượng cán bộ tham gia hoạt động Công đoàn; nâng cao giác ngộ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Công đoàn; nâng cao trình độ mọi mặt và nâng cao thể lực cho cán bộ Công đoàn; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ Công đoàn hợp lý.

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ phải gắn liền với những dự báo về sự phát triển của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn trong những năm tới trước sự tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ Công đoàn để làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Hết sức quan tâm đến bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ. Phát hiện nguồn cán bộ trẻ tâm huyết, có triển vọng làm cán bộ Công đoàn trong những năm tới. Lựa chọn cán bộ để đào tạo, đánh giá, sắp xếp vào các vị trí cho phù hợp với từng cấp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong xu thể hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ Công đoàn trong các cấp Công đoàn.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Trong đó, cần xác định rõ nhu cầu, đối tượng và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng kỹ năng giải quyết tình huống; lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, phù hợp từng loại đối tượng, từng loại hình cơ sở; xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm hoạt động Công đoàn; tăng cường kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; tổ chức các hội thảo khoa học; sơ, tổng kết các mặt hoạt động của các cấp Công đoàn; xây dựng và thực hiện các đề tài nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ Công đoàn. Cần thực hiện tốt chính sách khuyến khích vật chất cho cán bộ Công đoàn như: Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các đãi ngộ tài chính khác.

Thực hiện các chính sách khuyến khích tinh thần, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn, như sự ổn định vị trí làm việc, bố trí, sử dụng hợp lý, phát huy năng lực của cán bộ, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, được thăng tiến, luân chuyển, được đóng góp vào công việc chung, phát huy sáng kiến, cải tiến, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ, được tôn trọng, được đánh giá đúng kết quả làm việc, được khen thưởng kịp thời, có cơ chế bảo vệ cán bộ Công đoàn, đổi mới công tác quản lý đội ngũ cán bộ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ tích cực cống hiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vừa qua, tại bể bơi Tăng Bạt Hổ (Cung Thanh niên Hà Nội), gần 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024.
Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024.
Hà Nội: Hơn 200.000 lượt tương tác trực tuyến tìm hiểu phong trào "Ba sẵn sàng"

Hà Nội: Hơn 200.000 lượt tương tác trực tuyến tìm hiểu phong trào "Ba sẵn sàng"

(LĐTĐ) Sau 2 tuần triển khai với 4 buổi thi trực tuyến, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” đã thu hút hơn 200.000 lượt tương tác và hơn 30.000 lượt bình luận tham gia trả lời câu hỏi trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Hội Cựu chiến binh huyện Đông Anh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Anh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Anh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Xem thêm
Phiên bản di động