M
11/02/2021 14:01

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm:

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công nhân viên chức lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy Tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức năm 2021

Bà Nguyễn Thùy Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm cho biết, để làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cụ thể. Công đoàn các cấp cũng tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên.

Theo đó, với mục tiêu ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức Công đoàn, năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tuyên truyền vận động thành lập 18/17 công đoàn cơ sở và kết nạp 1.011/850 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn Việt Nam (vượt 20% kế hoạch Liên đoàn Lao động Thành phố giao); quan tâm, chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới đoàn viên gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Xây dựng thang điểm thi đua đánh giá hoạt động từng loại hình công đoàn cơ sở theo hướng dẫn số 1294/HD-TLĐ, ngày 14/8/2019; cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và phù hợp với đặc điểm tình hình do các tác động do dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận còn tổ chức khảo sát, đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở trường học năm học 2019-2020 và sơ kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và phòng Giáo dục và Đào tạo quận giai đoạn 2017-2020, khen thưởng 50 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong công tác công đoàn trường học năm học 2019-2020.

Tích cực thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, trong năm, Liên đoàn Lao động quận tập trung bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua nhiều hoạt động như: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác, triển khai thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; cung cấp tài liệu, trao đổi kinh nghiệm...

Cùng với Liên đoàn Lao động quận, các công đoàn cơ sở cũng thường xuyên quan tâm vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị.

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp phần nội dung liên quan đến phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân lao động. Trong năm 2020, giới thiệu và được Đảng bồi dưỡng, kết nạp 103 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng.

Thời gian tới, để xây dựng tổ chức Công đoàn thêm vững mạnh, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng phát huy mạnh mẽ tính tự chủ của công đoàn cơ sở trong việc tổ chức các phong trào, các hoạt động chăm lo bảo vệ người lao động. Phấn đấu tăng tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở mới thành lập.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các phòng ban, ngành của quận; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ công tác cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở đáp ứng với nhiệm vụ mới.

Lê Thắm

Nguồn :