M
24/01/2021 21:25

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm:

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận năm 2021 với những nội dung, tiêu chí cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021 Mang xuân đến sớm cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Quyết tâm đẩy mạnh hoạt động Công đoàn có chiều sâu, vững mạnh

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Từ những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2020 và nhằm hưởng hướng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận phát động và thực hiện Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thùy Chi đã phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn với các mục tiêu, tiêu chí cụ thể gắn với từng loại hình đơn vị.

Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp, quận phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2021.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức năm 2021
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận yêu cầu các cấp công đoàn cần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm gắn với tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động ... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra; thi đua thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập trung vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”,“Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động

Bên cạnh đó, tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi các cấp, tham gia “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ II - năm 2021; vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, Liên đoàn Lao động quận vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn cần thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành. Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp.

Đồng thời, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI.

Thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm phát động phong trào thi đua theo 2 đợt. Đợt 1 (từ ngày 1/1 đến 30/6/2021) với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”; đợt 2 (từ ngày 1/7 đến 31/12/2021) với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

L.T

Nguồn :