Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2021, bằng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của Thành phố, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Phát động thi đua năm 2022 với những nội dung thiết thực Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022

Phát huy hơn nữa các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức Thành phố hiện quản lý 8.889 đoàn viên sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở (CĐCS). Đội ngũ đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, lan toả rất lớn đối với các hoạt động, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cải cách hành chính của Thành phố thông qua các phong trào thi đua sôi nổi.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố (thứ tư từ trái qua) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức phát động thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác. Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hưởng ứng các phong trào do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, các CĐCS đã phát động các đợt thi đua gắn liền với việc hoàn thành các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị hoặc phong trào thi đua hướng tới sự chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: “Hãy làm hết việc, đừng ngồi hết giờ”, “Ngày thứ 7 học tập”, “Cơ quan xanh, văn phòng xanh”, cuộc thi “Trang trí phòng làm việc trang nhã, sạch đẹp”, mỗi tổ công đoàn góp 01 cây xanh trang trí trụ sở cơ quan; xây dựng mô hình cơ quan hạnh phúc được cụ thể hóa bằng chỉ số hạnh phúc của CBCCVCLĐ, để mỗi CBCCVCLĐ khi đến cơ quan giảm bớt áp lực, cảm thấy yêu nghề, gắn bó với cơ quan; tăng cường sức khỏe, giải phóng tinh thần cho đoàn viên bằng cách xây dựng khoảng không gian thư giãn, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao sau giờ làm việc; phát động phong trào leo cầu thang bộ để rèn luyện sức khỏe...

Các CĐCS cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đội ngũ CBCCVCLĐ tích cực tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố… Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVCLĐ có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVCLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành chính

Nhờ hoạt động sôi nổi và những nỗ lực của đội ngũ CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong những năm qua được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo tiến độ kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố trong những năm qua liên tục được cải thiện.

Với những kết quả đáng ghi nhận, đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2021. Hoạt động Công đoàn có sức lan tỏa, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, mô hình hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Chỉ rõ bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn do những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Minh Đức đề nghị Công đoàn viên chức Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, mở rộng các chương trình phúc lợi. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động Công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Bên cạnh chăm lo, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng cần đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới…

“Nhiệm vụ hàng đầu là trong thời gian tới là Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thăng hạng các chỉ số như PCI, PAPI, PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố (SIPAS)”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhấn mạnh

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, xác định năm 2022, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tồn tại, tập trung thực để các nhiệm vụ đề ra hoàn thành ở mức cao nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Trách nhiệm của Công đoàn Viên chức Thành phố là sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động Công đoàn theo phương châm quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng an toàn để hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhiệm vụ thường xuyên đã được đề ra”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết.

Cũng theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo kịp thời chính sách cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt lưu ý đến vai trò của Công đoàn trong công tác tuyển dụng CBCCVCLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CBCCVCLĐ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.../.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...
Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

(LĐTĐ) Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua ...
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên ...
Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp về thực ...

Tin khác

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo huyện Thạch Thất bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an"; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

(LĐTĐ) Chiều 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Xem thêm
Phiên bản di động