Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2021, bằng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của Thành phố, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Phát động thi đua năm 2022 với những nội dung thiết thực Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022

Phát huy hơn nữa các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức Thành phố hiện quản lý 8.889 đoàn viên sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở (CĐCS). Đội ngũ đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, lan toả rất lớn đối với các hoạt động, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cải cách hành chính của Thành phố thông qua các phong trào thi đua sôi nổi.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố (thứ tư từ trái qua) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức phát động thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác. Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hưởng ứng các phong trào do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, các CĐCS đã phát động các đợt thi đua gắn liền với việc hoàn thành các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị hoặc phong trào thi đua hướng tới sự chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: “Hãy làm hết việc, đừng ngồi hết giờ”, “Ngày thứ 7 học tập”, “Cơ quan xanh, văn phòng xanh”, cuộc thi “Trang trí phòng làm việc trang nhã, sạch đẹp”, mỗi tổ công đoàn góp 01 cây xanh trang trí trụ sở cơ quan; xây dựng mô hình cơ quan hạnh phúc được cụ thể hóa bằng chỉ số hạnh phúc của CBCCVCLĐ, để mỗi CBCCVCLĐ khi đến cơ quan giảm bớt áp lực, cảm thấy yêu nghề, gắn bó với cơ quan; tăng cường sức khỏe, giải phóng tinh thần cho đoàn viên bằng cách xây dựng khoảng không gian thư giãn, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao sau giờ làm việc; phát động phong trào leo cầu thang bộ để rèn luyện sức khỏe...

Các CĐCS cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đội ngũ CBCCVCLĐ tích cực tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố… Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVCLĐ có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVCLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành chính

Nhờ hoạt động sôi nổi và những nỗ lực của đội ngũ CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong những năm qua được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo tiến độ kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố trong những năm qua liên tục được cải thiện.

Với những kết quả đáng ghi nhận, đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2021. Hoạt động Công đoàn có sức lan tỏa, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, mô hình hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Chỉ rõ bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn do những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Minh Đức đề nghị Công đoàn viên chức Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, mở rộng các chương trình phúc lợi. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động Công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Bên cạnh chăm lo, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng cần đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới…

“Nhiệm vụ hàng đầu là trong thời gian tới là Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thăng hạng các chỉ số như PCI, PAPI, PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố (SIPAS)”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhấn mạnh

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, xác định năm 2022, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tồn tại, tập trung thực để các nhiệm vụ đề ra hoàn thành ở mức cao nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Trách nhiệm của Công đoàn Viên chức Thành phố là sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động Công đoàn theo phương châm quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng an toàn để hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhiệm vụ thường xuyên đã được đề ra”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết.

Cũng theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo kịp thời chính sách cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt lưu ý đến vai trò của Công đoàn trong công tác tuyển dụng CBCCVCLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CBCCVCLĐ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.../.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

(LĐTĐ) Có lẽ cái tên "Chợ quê Trung thu" hay "Lễ hội trăng rằm" đã trở nên quen thuộc với học sinh Hà Nội. Không biết từ bao giờ, những "phiên chợ" này đã xuất hiện ở khắp các ngôi trường trên khắp Thành phố, để rồi những cô bé, cậu bé quàng khăn đỏ, những em bé mẫu giáo lại được tung tăng đi chợ Trung thu cùng bè bạn.
Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Thùy Chi (sinh năm 1982, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc vận động thu quỹ Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) tại Trường THCS Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, kịp thời xử lý với tinh thần cầu tiến, không né trách; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh việc thu quỹ đúng theo quy định hiện hành.

Tin khác

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chủ động vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho con công nhân lao động.
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống lịch sử trong CNVCLĐ

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống lịch sử trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.
Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phong trào thi đua

Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Xác định thi đua là động lực để người lao động không ngừng sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Công đoàn khối các trường học quận Bắc Từ Liêm đã đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
TP.HCM: Đem Trung thu đến với con công nhân, người lao động khó khăn

TP.HCM: Đem Trung thu đến với con công nhân, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Tối 27/9, tại Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức Chương trình Trung thu yêu thương năm 2023 cho con công nhân lao động, trẻ em mồ côi, khuyết tật trên địa bàn TP.HCM.
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Giáo dục năm học 2022-2023; Tổng kết chương trình: “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phát động cuộc thi: “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trao học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi.
Phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp hiệu quả với chính quyền, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.
“Kênh” góp phần nâng cao an toàn giao thông

“Kênh” góp phần nâng cao an toàn giao thông

(LĐTĐ) Với các đơn vị thuộc Công đoàn Thủ đô, các phong trào thi đua, hội thi không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mà còn thực sự giúp vun bồi sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau. Với Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vậy.
Xem thêm
Phiên bản di động