Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2021, bằng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của Thành phố, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Phát động thi đua năm 2022 với những nội dung thiết thực Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022

Phát huy hơn nữa các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức Thành phố hiện quản lý 8.889 đoàn viên sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở (CĐCS). Đội ngũ đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, lan toả rất lớn đối với các hoạt động, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cải cách hành chính của Thành phố thông qua các phong trào thi đua sôi nổi.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố (thứ tư từ trái qua) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức phát động thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác. Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hưởng ứng các phong trào do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, các CĐCS đã phát động các đợt thi đua gắn liền với việc hoàn thành các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị hoặc phong trào thi đua hướng tới sự chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: “Hãy làm hết việc, đừng ngồi hết giờ”, “Ngày thứ 7 học tập”, “Cơ quan xanh, văn phòng xanh”, cuộc thi “Trang trí phòng làm việc trang nhã, sạch đẹp”, mỗi tổ công đoàn góp 01 cây xanh trang trí trụ sở cơ quan; xây dựng mô hình cơ quan hạnh phúc được cụ thể hóa bằng chỉ số hạnh phúc của CBCCVCLĐ, để mỗi CBCCVCLĐ khi đến cơ quan giảm bớt áp lực, cảm thấy yêu nghề, gắn bó với cơ quan; tăng cường sức khỏe, giải phóng tinh thần cho đoàn viên bằng cách xây dựng khoảng không gian thư giãn, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao sau giờ làm việc; phát động phong trào leo cầu thang bộ để rèn luyện sức khỏe...

Các CĐCS cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đội ngũ CBCCVCLĐ tích cực tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố… Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVCLĐ có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVCLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành chính

Nhờ hoạt động sôi nổi và những nỗ lực của đội ngũ CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong những năm qua được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo tiến độ kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố trong những năm qua liên tục được cải thiện.

Với những kết quả đáng ghi nhận, đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2021. Hoạt động Công đoàn có sức lan tỏa, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, mô hình hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Chỉ rõ bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn do những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Minh Đức đề nghị Công đoàn viên chức Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, mở rộng các chương trình phúc lợi. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động Công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Bên cạnh chăm lo, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng cần đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới…

“Nhiệm vụ hàng đầu là trong thời gian tới là Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thăng hạng các chỉ số như PCI, PAPI, PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố (SIPAS)”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhấn mạnh

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, xác định năm 2022, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tồn tại, tập trung thực để các nhiệm vụ đề ra hoàn thành ở mức cao nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Trách nhiệm của Công đoàn Viên chức Thành phố là sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động Công đoàn theo phương châm quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng an toàn để hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhiệm vụ thường xuyên đã được đề ra”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết.

Cũng theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo kịp thời chính sách cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt lưu ý đến vai trò của Công đoàn trong công tác tuyển dụng CBCCVCLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CBCCVCLĐ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.../.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.
Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều nay 11/8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương 25% so với hơn 1 tháng ...

Tin khác

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); qua đó vận động đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, hoạt động Công đoàn của Trường Trung học phổ thông Sơn Tây đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, cụ thể hóa chương trình công tác sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục. Hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, giáo viên, người lao động.
Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động tại "mái nhà" Hanwha Aero Engines

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines đã khuyến khích công nhân lao động tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện môi trường làm việc, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Công đoàn Cơ quan) đã triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, qua đó, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

Triển khai hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, đời sống người lao động thuộc ngành Dệt - May trước đó vốn đã nhiều khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Trước tình hình này, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành với doanh nghiệp san sẻ khó khăn, ổn định việc làm để giữ chân người lao động.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa và một số vấn đề có liên quan.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ người lao động với tỷ lệ cao trên 88%.
Xem thêm
Phiên bản di động