Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

11:13 | 11/01/2022
(LĐTĐ) Trong năm 2021, bằng những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của Thành phố, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.
Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Phát động thi đua năm 2022 với những nội dung thiết thực Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2022

Phát huy hơn nữa các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức Thành phố hiện quản lý 8.889 đoàn viên sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở (CĐCS). Đội ngũ đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, lan toả rất lớn đối với các hoạt động, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cải cách hành chính của Thành phố thông qua các phong trào thi đua sôi nổi.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua
Đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố (thứ tư từ trái qua) trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức phát động thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác. Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các CĐCS đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hưởng ứng các phong trào do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, các CĐCS đã phát động các đợt thi đua gắn liền với việc hoàn thành các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị hoặc phong trào thi đua hướng tới sự chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: “Hãy làm hết việc, đừng ngồi hết giờ”, “Ngày thứ 7 học tập”, “Cơ quan xanh, văn phòng xanh”, cuộc thi “Trang trí phòng làm việc trang nhã, sạch đẹp”, mỗi tổ công đoàn góp 01 cây xanh trang trí trụ sở cơ quan; xây dựng mô hình cơ quan hạnh phúc được cụ thể hóa bằng chỉ số hạnh phúc của CBCCVCLĐ, để mỗi CBCCVCLĐ khi đến cơ quan giảm bớt áp lực, cảm thấy yêu nghề, gắn bó với cơ quan; tăng cường sức khỏe, giải phóng tinh thần cho đoàn viên bằng cách xây dựng khoảng không gian thư giãn, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao sau giờ làm việc; phát động phong trào leo cầu thang bộ để rèn luyện sức khỏe...

Các CĐCS cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đội ngũ CBCCVCLĐ tích cực tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà. Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố… Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVCLĐ có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVCLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương hành chính

Nhờ hoạt động sôi nổi và những nỗ lực của đội ngũ CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong những năm qua được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ cải cách hành chính hoàn thành theo tiến độ kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố trong những năm qua liên tục được cải thiện.

Với những kết quả đáng ghi nhận, đồng chí Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2021. Hoạt động Công đoàn có sức lan tỏa, sáng tạo, có nhiều cách làm mới, mô hình hay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Chỉ rõ bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn do những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Minh Đức đề nghị Công đoàn viên chức Thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, mở rộng các chương trình phúc lợi. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động Công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Bên cạnh chăm lo, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng cần đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới…

“Nhiệm vụ hàng đầu là trong thời gian tới là Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đủ năng lực, phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tạo bước chuyển về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thăng hạng các chỉ số như PCI, PAPI, PAR INDEX, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố (SIPAS)”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố nhấn mạnh

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, xác định năm 2022, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ chủ động khắc phục khó khăn, tồn tại, tập trung thực để các nhiệm vụ đề ra hoàn thành ở mức cao nhất trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Trách nhiệm của Công đoàn Viên chức Thành phố là sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động Công đoàn theo phương châm quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng an toàn để hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và 20 nhiệm vụ thường xuyên đã được đề ra”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết.

Cũng theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo kịp thời chính sách cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt lưu ý đến vai trò của Công đoàn trong công tác tuyển dụng CBCCVCLĐ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ và các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CBCCVCLĐ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.../.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này