M
02/05/2021 11:02

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín:

Linh hoạt trong tuyên truyền pháp luật cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động trên địa bàn huyện Thường Tín luôn được quan tâm thực hiện. Các cấp Công đoàn, đặc biệt Liên đoàn Lao động huyện đã có những cách làm mới nhằm đưa kiến thức pháp luật đến người lao động một cách thiết thực, gần gũi nhất.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân Nâng cao vị thế của Công đoàn thông qua đàm phán tiền lương Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, góc nhìn từ quận Hoàn Kiếm

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa pháp luật tới người lao động trên địa bàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn được xem là khô khan nhằm giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong đời sống xã hội. Hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp dễ hiểu, dễ nhớ; coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt, việc tốt hoặc lồng ghép qua các hội thảo, hội nghị, hội thi.

Linh hoạt trong tuyên truyền pháp luật cho người lao động
Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động được Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín triển khai linh hoạt, bằng nhiều hình thức

Để tuyên truyền pháp luật hiệu quả, các cấp Công đoàn đã tập trung vào các giải pháp như: Đẩy mạnh vai trò của Công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn để người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tự bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2021; chào mừng xuân Tân Sửu 2021 bằng nhiều hình thức phong phú như treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Đặc biệt, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, sau kỳ nghỉ 30/4 -1/5 người lao động trở lại làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế.

Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2021. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ, ngày 08/02/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn.

Hướng dẫn các đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố khảo sát, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã xây dựng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền am hiểu về pháp luật, có kỹ năng về chuyên môn tuyên truyền pháp luật để kịp thời đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động.

Kim Tiến

Nguồn :