M
02/05/2021 09:26

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh:

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh tập trung triển khai các hoạt động thiết thực đối với đoàn viên, người lao động như thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh Hạnh phúc khi có Tháng Công nhân Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” tới đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, Tháng Công nhân năm 2021 được phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”. Phát huy những kết quả đã đạt được trong Tháng Công nhân 10 năm qua và để các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 thật sự thiết thực, hiệu quả có sức lan toả và được nhân rộng trong các tháng của năm 2021.

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, người sử dụng lao động để triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Tập trung thực hiện chương trình
Trong Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Trong đó, chú trọng vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện có hiệu quả năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” do thành phố Hà Nội phát động.

Các cấp Công đoàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia đi Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể xảy ra. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đồng thời, Công đoàn tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như tiền lương, tiền thưởng, hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...; tham gia quản lý, giám sát, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp xây dựng Quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động Thành phố và quỹ “Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp” của huyện.

Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, các cấp Công đoàn huyện đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, ngoài những nội dung trên, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tích cực triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; Chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” và tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện cũng tập trung tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”…; biểu dương, khen thưởng“Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo”.

Xác định công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong tháng Năm, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, tập huấn các văn bản hướng dẫn thực hiện bộ Luật Lao động năm 2019, công tác an toàn vệ sinh lao động, tập huấn các kỹ năng về xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện Thoả ước lao động tập thể để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho công nhân lao động.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn; tăng cường vận động thành lập tổ chức Công đoàn và kết nạp đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 6 khoá X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đề án 04 của Huyện uỷ Đông Anh về xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước góp phần thực hiện thành công đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

Mai Quý

Nguồn :