Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh (Công ty Đức Minh); ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên và tặng quà Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân Công ty Đức Minh. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Theo chân cán bộ Công đoàn quận Hoàn Kiếm đến với đoàn viên làm việc xuyên Tết LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hàng ngàn đoàn viên, người lao động được chăm lo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tuyên truyền thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Đức Minh

Công ty Đức Minh có địa chỉ tại tầng 1 chợ Bắc Qua - Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, với lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ bốc xếp tại khu vực chợ Đồng Xuân - Bắc Qua.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, ổn định lâu dài của Công ty, đồng thời mong muốn Công ty có tổ chức Công đoàn để đại diện, chăm lo tốt hơn cho cán bộ, nhân viên, người lao động, được sự hướng dẫn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công ty, người lao động trong Công ty đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn và Công đoàn Công ty Đức Minh đã được thành lập.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông thành viên Ban vận động thành lập Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Công ty Đức Minh cho biết: Được sự hướng dẫn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện để Ban vận động được thành lập. Ban vận động đã tuyên truyền tới toàn thể người lao động về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ Công đoàn trong doanh nghiệp cũng như những ưu việt của tổ chức Công đoàn. Như tổ chức Công đoàn đại diện cho tập thể người lao động tham gia xây dựng các nội quy, quy chế của đơn vị, ký kết Thoả ước lao động tập thể, hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động có kỷ luật, có năng xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến…

Sau khi được tuyên truyền vận động, Ban vận động đã nhận được đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam của 19 công nhân lao động. Ngày 20/5/2024, Công ty đã tổ chức Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở với 3 ủy viên Ban Chấp hành lâm thời.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

“Sau một thời gian tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty rất mong muốn được gia nhập tổ chức Công đoàn và đã tự nguyện làm đơn. Người lao động cũng rất cảm kích khi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình vận động đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và Ban Giám đốc Công ty. Việc thành lập tổ chức Công đoàn trong Công ty là sự kiện quan trọng với người lao động, chúng tôi xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết động viên người lao động thi đua làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; giáo dục người lao động có ý thức chấp hành tốt kỷ luật lao động, vì việc làm, đời sống của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Đông cho biết.

Trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Đức Minh tới Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chúc mừng Công đoàn Công ty được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động; chào mừng cán bộ, nhân viên, người lao động đã gia nhập tổ chức Công đoàn - ngôi nhà của người lao động trong mái nhà chung của hệ thống Công đoàn quận Hoàn Kiếm. Đồng thời đồng chí cảm ơn và mong muốn Ban Giám đốc Công ty quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Đức Minh cho Ban Chấp hành lâm thời Công ty.

Để thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Đức Minh sẽ bám sát những nhiệm vụ sau:

Một là, phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Hai là, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. Chủ động thông tin với lãnh đạo doanh nghiệp những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và Công ty Cổ phần Đồng Xuân ký Chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2024 - 2026.

Ba là, nắm chắc mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Bốn là, quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện sống, làm việc, công tác của cán bộ, CNVCLĐ tại doanh nghiệp. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

Năm là, xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ. Sáu là, tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân cũng cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về Đối mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội; bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm, đây là những điều kiện thuận lợi cho LĐLĐ quận thực hiện nhiệm vụ tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao tặng một chiếc ti vi cho Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân Công ty Đức Minh.

Các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm luôn xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có ý nghĩa hết sức quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, nhằm tập hợp đội ngũ công nhân lao động để giáo dục, rèn luyện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận sự tích cực, hiệu quả trong triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, để có nhiều hơn nữa người lao động được chăm lo bởi tổ chức Công đoàn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Đồng chí đề nghị LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm để các Công đoàn cơ sở mới thành lập phát triển lớn mạnh, có nhiều hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
Đồng chí Hoàng Hữu Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao trợ cấp cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Đức Minh.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng nhấn mạnh Công đoàn cơ sở mới được thành lập cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với LĐLĐ quận và thường xuyên thông tin về đời sống việc làm của người lao động đặc biệt là những đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ quận và LĐLĐ Thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và động viên, hỗ trợ kịp thời để chia sẻ khó khăn của các đồng chí”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho biết.

Tại Hội nghị, đại diện Ban lãnh đạo Công ty Đức Minh cũng cho biết, Ban lãnh đạo Công ty rất vui mừng khi cán bộ, nhân viên tại Công ty đã tìm hiểu và được các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; từ đó, nhận thức được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn và tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Ra mắt công đoàn Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Hoàn Kiếm và Công ty Cổ phần Đồng Xuân thăm Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân của Công ty Đức Minh.

Ban lãnh đạo Công ty sẽ tạo mọi điều kiện để tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách Nhà nước đối với đoàn viên, người lao động. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên giữa Công ty Cổ phần Đồng Xuân và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2024 - 2026. Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng thời LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cũng trao trợ cấp cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; và trao tặng 1 ti vi cho Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân của Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân phố Định Công Hạ

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc...
4 người chết trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ

4 người chết trong vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Đám cháy bùng phát lúc hơn 18h, đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.
Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

(LĐTĐ) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.
Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) LĐLĐ thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” trong các cấp Công đoà
Cháy nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ

Cháy nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ

(LĐTĐ) Khoảng 18h ngày 16/6, trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ngôi nhà đang kinh doanh bán đồ điện và sơn.
Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Hướng ứng Cuộc thi ảnh “Công đoàn Đống Đa - Xây dựng môi trường làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa phát động, rất nhiều Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gửi các bức ảnh về cảnh quan làm việc của đơn vị về Ban Tổ chức dự thi.
Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

(LĐTĐ) Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tạo niềm tin, phấn khởi của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Tin khác

Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

Điều kiện nào để được về hưu sớm theo diện tinh giản biên chế?

(LĐTĐ) Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế.
Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

Quận Đống Đa: Lan tỏa xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Hướng ứng Cuộc thi ảnh “Công đoàn Đống Đa - Xây dựng môi trường làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa phát động, rất nhiều Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã gửi các bức ảnh về cảnh quan làm việc của đơn vị về Ban Tổ chức dự thi.
Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

Quyết tâm xây nhà mới vì có hỗ trợ của Công đoàn

(LĐTĐ) Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; tạo niềm tin, phấn khởi của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

Cách tính tiền lương mới của viên chức, người lao động từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Tại nhiều diễn đàn, rất đông đoàn viên công đoàn, người lao động thắc mắc về chính sách tiền lương mới từ 1/7 sẽ được thực hiện như thế nào, đặc biệt là với đối tượng viên chức, người lao động.
Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Năm học 2023-2024, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã tích cực tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác tài chính, công tác kiểm tra Công đoàn năm 2023, tập huấn các điểm mới trong công tác tài chính và kiểm tra cho các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Công đoàn huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm

Công đoàn huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Qua đó, cụ thể hóa các hoạt động nhằm mang lại kết quả cao nhất làm động lực thúc đẩy hoạt động chăm lo 6 tháng cuối năm.
Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Phú Xuyên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 13/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Phú Xuyên phối hợp với Công đoàn Trường Mầm non Tri Trung tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Vũ Thị Hồng Mỵ - đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hỗ trợ 77 đoàn viên vay hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình tổ chức giải ngân vay vốn cho 77 đoàn viên thuộc 6 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 3,08 tỷ đồng.
Người lao động cảnh giác hơn với các chiêu trò lừa đảo qua mạng

Người lao động cảnh giác hơn với các chiêu trò lừa đảo qua mạng

(LĐTĐ) Chia sẻ với người lao động tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chính sách liên quan đến người lao động và cách nhận diện, phòng tránh lừa đảo qua mạng", Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu (Cục Truyền thông - Bộ Công an) khẳng định, cơ quan điều tra không bao giờ yêu cầu người dân phải đóng tiền qua mạng.
Xem thêm
Phiên bản di động