M
03/05/2021 08:52

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp hữu hiệu thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có ý nghĩa hết sức quan trọng, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác này.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, góc nhìn từ quận Hoàn Kiếm Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp hữu hiệu thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn “Triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII”.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nhằm tập hợp đội ngũ công nhân lao động để giáo dục, rèn luyện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quận.

Tuy nhiên, qua thực tế, việc tuyên truyền, vận động, tập hợp đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vào tổ chức Công đoàn và phát triển tổ chức Công đoàn gặp không ít khó khăn. Đó là với cơ cấu kinh tế của quận Hoàn Kiếm là thương mại – dịch vụ - du lịch nên đại đa số các doanh nghiệp được thành lập theo mô hình vừa, nhỏ và siêu nhỏ, có tới 85% số doanh nghiệp có từ 2- 4 thành viên. Do vậy việc rà soát số doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động cũng gian nan.

Cùng với đó hầu hết các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước không ổn định về địa chỉ, số lượng lao động luôn biến động. Nhận thức về tổ chức Công đoàn của không ít chủ doanh nghiệp và người lao động còn rất hạn chế, thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp còn không muốn thành lập tổ chức Công đoàn vì ngại va chạm, mất thời gian hội họp và phải trích nộp kinh phí Công đoàn.

Trước khó khăn trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chủ động tranh thủ những thuận lợi, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn. Cụ thể Liên đoàn Lao động quận kiện toàn kịp thời tổ chức của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm cung cấp số liệu, phối hợp rà soát, phân loại các doanh nghiệp trên địa bàn có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở để tổng hợp danh sách và lịch triển khai làm việc với các chủ doanh nghiệp để tiếp xúc, tuyên truyền vận động phát triển tổ chức và kết nạp đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp hữu hiệu thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở trong dịp Tháng Công nhân năm 2021.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động ban đầu, Liên đoàn Lao động đã chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền, phát hành các tờ gấp với các nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn, tài liệu đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp trực tiếp tuyên truyền vận động người lao động.

Trước khi đến gặp gỡ doanh nghiệp tuyên truyền vận động, Liên đoàn Lao động quận phải dành thời gian nắm bắt tình hình, đặc điểm từng doanh nghiệp, tạo dựng bằng được mối quan hệ gần gũi trước với chủ doanh nghiệp để đi đến thống nhất việc tổ chức một buổi làm việc chính thức.

Đối với các công đoàn cơ sở đã được thành lập và đi vào hoạt động, Liên đoàn Lao động phân công cán bộ theo dõi từng khối để nắm chắc tình hình và hướng dẫn các hoạt động, phát huy thế mạnh để thu hút đoàn viên tham gia; đồng thời chỉ đạo, theo dõi sát sao tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nắm chắc thực trạng đời sống, việc làm, về mối quan hệ lao động, sự biến động tăng (giảm) về số lượng công nhân lao động để quản lý đoàn viên và chỉ đạo công đoàn cơ sở vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn nâng cao tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Cũng theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Lê Hoàng Thuỷ Vân, một nhân tố hết sức quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đó chính là vai trò của Chủ tịch Công đoàn. Do vậy, ngay sau khi thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn Chủ tịch công đoàn những kỹ năng cần thiết trong vai trò cầu nối giữa người lao động với chủ sử dụng lao động.

Hướng dẫn Chủ tịch công đoàn phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Người lao động, phát huy quyền làm chủ của công nhân lao động trong các doanh nghiệp; tham gia với Người sử dụng lao động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể theo đúng quy định của Pháp luật lao động.

Liên đoàn Lao động quận thường xuyên quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên kịp thời công nhân, viên chức, lao động nhất là công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro, ốm đau, hoạn nạn. Bên cạnh đó, cán bộ của Liên đoàn Lao động quận được phân công theo dõi công đoàn cơ sở phải thường xuyên định hướng, động viên, khích lệ Chủ tịch công đoàn cơ sở mới thành lập, thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ cán bộ công đoàn, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn để mỗi cán bộ công đoàn cơ sở chia sẻ những cách làm mới, cách làm hay. Do vậy công đoàn cấp trên cơ sở phải hết sức quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết để duy trì hoạt động của công đoàn cơ sở từ đó xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

T.Vũ

Nguồn :