LĐLĐ quận Hà Đông phát động phong trào thi đua năm 2023 trong cán bộ, công chức, người lao động

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông kêu gọi các cấp Công đoàn, toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa các lợi thế và nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023; chung tay cùng hệ thống chính trị Quận, quyết tâm xây dựng quận Hà Đông phát triển bền vững.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Thi đua hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới

Vừa qua, LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh đã phát động phong trào thi đua tới các cấp Công đoàn và CNVCLĐ toàn quận.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông, phong trào thi đua được phát động nhằm tiếp tục đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đồng thời chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

LĐLĐ quận Hà Đông phát động phong trào thi đua năm 2023 trong cán bộ, công chức, người lao động
Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn quận với chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể cho từng khối. Cụ thể, với khối doanh nghiệp: Phát động trong công nhân lao động thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.

Phát động đợt thi đua cao điểm, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên như tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc…

Thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phối hợp với người sử dụng lao động duy trì và tổ chức tốt phong trào "Ôn lý thuyết - Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi" trong công nhân lao động. Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học, tiếp thu công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Tiếp tục duy trì thực hiện năm “Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS” góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh và phát triển.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp: Phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội và Quận ủy Hà Đông.

LĐLĐ quận Hà Đông phát động phong trào thi đua năm 2023 trong cán bộ, công chức, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh phát động phong trào thi đua năm 2023 trong cán bộ, công chức, người lao động.

Thi đua thực hiện văn hóa công sở và văn hóa nơi công cộng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng làm việc; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra; mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu xây dựng quận Hà Đông và Thành phố thông minh, sáng tạo.

Phát động đợt thi đua cao điểm, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện và quan tâm phúc lợi đoàn viên Công đoàn và “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Hà Đông đảm bảo hiệu quả, thiết thực và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân rộng những tấm gương tiêu biểu tạo sự công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn phát triển và xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, LĐLĐ quận Hà Đông đề nghị các CĐCS tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2023, theo 2 đợt như sau: Đợt 1, từ ngày 1/1/2023 đến 30/6/2023, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”. Các phong trào thi đua tập trung chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc; 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Đợt 2: Từ 1/7/2023 đến 31/12/2023, với chủ đề “Thi đua lao động giỏi - Lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”. Tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

Đọc hoài niệm, cảm nỗi lòng cùng “Hà Nội chưa xa đã nhớ”

(LĐTĐ) Tôi luôn cho rằng, tản văn thực sự là một thể loại văn học dễ đọc mà không dễ viết. Tác giả Vy Anh là một cây viết đã “đóng ...
VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

VinFast mở rộng sang miền Tây nước Pháp với cửa hàng tại Rennes

(LĐTĐ) Rennes, Pháp, ngày 25/03/2023 - VinFast công bố chính thức khai trương của hàng VinFast tại Rennes, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại miền Tây nước Pháp. ...
Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào ngày 31/3/2023. Đến thời điểm này, các ...
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam lần thứ VIII

(LĐTĐ) Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm, mới đây, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) cáp điện lực Kevin Việt Nam ...
Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại  Global Children's Designathon 2023

Nhiều ý tưởng sáng tạo về phục hồi đa dạng sinh học tại Global Children's Designathon 2023

(LĐTĐ) Ban Mai School (BMS) - đại diện duy nhất tại Việt Nam được Designathon Works (DW) - Hà Lan lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện ...
Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết”

(LĐTĐ) Chiều 25/3, tại Chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” do Tổ chức Giáo dục, Khoa ...
TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

TP.HCM: Học sinh thoả sức sáng tạo trong ngày hội Toán và Khoa học tự nhiên

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Trường THPT Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hoạt động ngày học tập trải nghiệm môn Toán và các môn Khoa học ...

Tin khác

Giải đáp về đại hội công đoàn và các chế độ, chính sách cho đoàn viên

Giải đáp về đại hội công đoàn và các chế độ, chính sách cho đoàn viên

(LĐTĐ) Tại buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, các chuyên gia đã giải đáp các câu hỏi liên quan tới các quy định, quy trình, cách thức tổ chức đại hội công đoàn; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 5.000 công nhân lao động

Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 5.000 công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát, phát hiện sớm ung thư miễn phí cho khoảng 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở…
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về Đại hội Công đoàn và các chế độ, chính sách

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về Đại hội Công đoàn và các chế độ, chính sách

(LĐTĐ) Ngày mai (22/3), báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những điều cần biết về Đại hội Công đoàn và chế độ, chính sách liên quan đến người lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

Công đoàn trường Tiểu học Trần Nhật Duật ủng hộ 43 bộ áo dài đến nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình vận động ủng hộ “Tặng áo dài - Trao gửi yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm phát động, Công đoàn Trường Tiểu học Trần Nhật Duật tích cực hưởng ứng và đã ủng hộ 43 bộ áo dài.
TP.HCM: Trao 440 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

TP.HCM: Trao 440 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức chương trình trao 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023 cho con công nhân lao động, đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Gần 200 đoàn viên ngành GTVT Hà Nội tham gia “Ngày hội thể thao - Giao lưu văn nghệ” năm 2023

Gần 200 đoàn viên ngành GTVT Hà Nội tham gia “Ngày hội thể thao - Giao lưu văn nghệ” năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ngành GTVT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; khai mạc “Ngày hội thể thao - Giao lưu văn nghệ” năm 2023.
181 cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

181 cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/3), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2022. Tại hội nghị, đã có 181 nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được biểu dương, khen thưởng.
Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam

Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 14/3, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH MaxRent Việt Nam.
Trao tặng hơn 200 áo dài cho đoàn viên, người lao động khó khăn huyện Mê Linh

Trao tặng hơn 200 áo dài cho đoàn viên, người lao động khó khăn huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Hưởng ứng Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động, ngày 14/2, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mê Linh đã tổ chức chương trình trao áo dài mới cho hơn 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện.
Hapulico đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho người lao động

Hapulico đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động, tổng kết đánh giá nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động