M
19/10/2020 12:55

Liên đoàn Lao động Thành phố:

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Liên đoàn Lao động Thành phố mới đây đã có công văn số 605/LĐLĐ triển khai việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Hà Nội lấy ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo Báo cáo chính trị Chính thức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: thực hiện Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11.

Để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Luật, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tập trung triển khai 3 nội dung quan trọng.

Trước hết, các cấp Công đoàn cần thông tin rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động về nội dung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để cá bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động chủ động cập nhật, nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
Ảnh minh họa

Cùng đó, các cấp Công đoàn cần triển khai lấy ý kiến thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến trực tiếp… về nội dung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; trong đó tập trung vào các nhóm nội dung cơ bản như: Các quy định về tổ chức bộ máy Công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; Cơ chế tài chính Công đoàn trong bối cảnh mới; các quy định của pháp luật Công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ Luật Lao động 2019; về quyền gia nhập Công đoàn của người lao động nước ngoài; về quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp”; về quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; về miễn, giảm kinh phí công đoàn trong các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... và các vấn đề khác mà người lao động, cán bộ công đoàn quan tâm.

Liên đoàn đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người la động và khẩn trương báo cáo kết quả về liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật)…

Phạm Diệp

Nguồn :