M
TIN MỚI NHẬN

Tag: góp ý - Tin bài liên quan

Có thêm các chính sách hướng tới phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao

15:35 | 10/11/2020

(LĐTĐ) Dù đã có nhiều chính sách hướng tới vùng sâu, vùng cao để phát triển kinh tế, xã hội cho người dân, tuy nhiên, thực tế cho thấy, giữa các vùng của cả nước đang có sự phát triển không đồng đều. Do đó, Nhà nước cần có những chính sách thỏa đáng cho vùng sâu vùng cao, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách với miền xuôi, góp phần bảo vệ phên dậu của Tổ quốc.

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

15:17 | 24/10/2020

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011-2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030

14:03 | 24/10/2020

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

12:55 | 19/10/2020

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố mới đây đã có công văn số 605/LĐLĐ triển khai việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Hà Nội lấy ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo Báo cáo chính trị

18:16 | 01/08/2020

(LĐTĐ) Ngày 1/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

16:51 | 21/03/2019

(LĐTĐ) Sáng nay, 21/3, tại trụ sở, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động  2012 (sửa đổi). Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;  Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Thành phố LĐLĐ Thành phố đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.  

Viettel trao thưởng cho các khách hàng góp ý xuất sắc nhất về sản phẩm dịch vụ

09:14 | 29/08/2017

Ngày 28/8, Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức trao giải và tôn vinh 112 khách hàng có ý kiến hay nhất về sản phẩm dịch vụ của Viettel trong Quý 3 tại Hà Nội. 

Nâng cao vai trò CĐ trong tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp

23:07 | 14/10/2015

Nhằm nâng cao vai trò chủ động, tích cực của cấp CĐ tham gia tổ chức đối thoại trong các doanh nghiệp, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Nghị quyết về “Đẩy mạnh công tác đối thoại tại khu vực doanh nghiệp”. Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho  Dự thảo Nghị quyết này dưới sự chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính.

Dân phải được tham gia ý kiến chọn nhân sự

14:38 | 08/10/2015

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang lấy ý kiến nhân dân, cũng là thời điểm Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 12, trong đó có nội dung quan trọng cho ý kiến về nhân sự BCH và nhân sự cấp cao.

    Trước         Sau