Làm “sạch” hoạt động đấu giá đất

(LĐTĐ) Tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ Tư pháp đã báo cáo chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. Đáng quan tâm, Báo cáo cho biết, tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ”, “cò mồi, đe dọa, cưỡng ép” xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức tạp. Quá trình thanh tra, kiểm tra thông thường rất khó phát hiện, xử lý nếu không có sự vào cuộc của cơ quan công an với các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành...
Đấu giá quyền sử dụng đất công khai tạo môi trường công bằng cho nhà đầu tư Hà Nội đẩy mạnh thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm đấu giá tài sản Sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về đấu giá tài sản sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Tham gia đấu giá nhằm đầu cơ, trục lợi

Theo Bộ Tư pháp, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng và tài sản khác nói chung, chưa phát hiện vấn đề vướng mắc lớn về trình tự, thủ tục đấu giá mà gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả đấu giá.

Tại các địa phương, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo, ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo người có tài sản, cơ quan, ban, ngành có liên quan kịp thời triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường trách nhiệm giám sát, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, xem xét hủy kết quả đấu giá và đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định.

Làm “sạch” hoạt động đấu giá đất
Tài sản đấu giá ở Việt Nam hầu hết là tài sản công, trong đó đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 90%. Ảnh: VGP

Thực tiễn cho thấy, những địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo, vào cuộc, xử lý quyết liệt, kịp thời của cơ quan quản lý Nhà nước, sự quản lý, giám sát chặt chẽ của người có tài sản thì tình trạng thông đồng, dìm giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước được hạn chế tối đa.

Bên cạnh đó, việc định giá tài sản, xác định giá khởi điểm tài sản để đấu giá trong nhiều trường hợp còn chưa hợp lý, chênh lệch nhiều so với giá thị trường, thậm chí kết quả định giá của các tổ chức thẩm định giá đối với cùng một tài sản tại cùng một thời điểm còn chênh lệch nhiều, đặc biệt là giá đất.

Một số địa phương còn diễn ra tình trạng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhằm mục đích đầu cơ, trục lợi mà không có nhu cầu sử dụng thực tế; một số trường hợp tham gia đấu giá và trả giá rất cao sau đó bỏ cọc nhằm mục đích đẩy giá lên cao, trúng đấu giá xong không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Còn tình trạng người có tài sản đấu giá thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, coi nhẹ, thậm chí buông lỏng việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá.

Đáng nói, năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản còn hạn chế; còn có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, “cạnh tranh” không lành mạnh, vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

“Tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ” giữa những người tham gia đấu giá, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản; hạn chế thông tin về cuộc đấu giá, cản trở, hạn chế người đăng ký tham gia đấu giá, vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá tài sản..., hiện tượng cá nhân, doanh nghiệp dưới sự “bảo kê” của băng nhóm “xã hội đen” có hành vi “đe dọa, cưỡng ép” những người tham gia đấu giá nhằm thao túng cuộc đấu giá tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra”, Bộ Tư pháp cho biết.

“Thông đồng, dìm giá” có xu hướng ngày càng phức tạp

Theo Bộ Tư pháp, hoạt động đấu giá tài sản chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản, liên quan đến nhiều khâu, thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan Bộ, ngành, địa phương. Luật Đấu giá tài sản chỉ quy định về trình tự, thủ tục đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện trong khi các yếu tố quyết định thành công của cuộc đấu giá, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất như xác định giá khởi điểm, phê duyệt phương án đấu giá, quy định yêu cầu, điều kiện đối với cá nhân, doanh nghiệp tham gia đấu giá, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, nộp tiền trúng đấu giá… chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật chuyên ngành.

Sau 5 năm triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, đóng góp tích cực cho ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021, tổng số cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đã đấu giá thành là 9.855 cuộc (chiếm gần 38% tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức và chiếm 47.5% tổng số các cuộc đấu giá thành), giá khởi điểm quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá là 46.858 tỷ (chiếm 71.7% tổng giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá), giá trúng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đạt 67.118 tỷ (chiếm 74.3% tổng giá trúng đấu giá).

Tài sản đấu giá ở Việt Nam hầu hết là tài sản công (trong đó đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 90%) nhưng chưa có đầu mối chung để xử lý như mô hình của một số nước phát triển. Do đó, dễ dẫn đến nguy cơ trục lợi, trong khi đó tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức được đưa ra bán thông qua đấu giá chiếm tỷ lệ rất thấp (0,06%) so với số cuộc đấu giá tài sản bắt buộc.

Trong khi đó, một số quy định về yêu cầu, điều kiện vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn, phương án đầu tư kinh doanh trên khu đất trúng đấu giá của người tham gia đấu giá còn chưa chặt chẽ, chưa khả thi, chưa đánh giá đúng năng lực của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, chưa ràng buộc được trách nhiệm của người trúng đấu giá (thanh toán tiền trúng đấu giá, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư sau khi trúng đấu giá...).

Theo Cục Bổ trợ Tư pháp, tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “quân xanh, quân đỏ”, “cò mồi, đe dọa, cưỡng ép” xảy ra khá tinh vi, có xu hướng ngày càng phức tạp nên quá trình thanh tra, kiểm tra thông thường rất khó phát hiện, xử lý nếu không có sự vào cuộc của cơ quan công an với các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành...

Sửa Luật Đấu giá tài sản, pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản, trong đó, tập trung sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, minh bạch, nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản.

Bộ Tư pháp cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai về đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các quy định về giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá, xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, các điều kiện tham gia đấu giá, việc nộp tiền trúng đấu giá, chế tài xử lý vi phạm nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cá nhân, tổ chức có liên quan. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là việc hoàn thiện các tính năng của Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, đấu giá trực tuyến... để đảm bảo thông tin đấu giá tài sản được thực hiện thuận lợi, công khai, minh bạch.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị Sở Tư pháp các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan được giao tổ chức đấu giá phối hợp với tổ chức đấu giá đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau; thực hiện nghiêm các quy định về công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá; thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm.../.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cử tri huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ...
VN-Index giảm hơn 45 điểm trong phiên đầu tuần

VN-Index giảm hơn 45 điểm trong phiên đầu tuần

(LĐTĐ) Tình trạng bán tháo cổ phiếu tiếp tục xảy ra trong ngày giao dịch đầu tuần, ngày 3/10, chỉ số VN-Index giảm 45,67 điểm kèm 147 mã giảm sàn. Thị ...
Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Y tế tham mưu giải pháp phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở ...
Quảng Ngãi: 8 doanh nghiệp không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

Quảng Ngãi: 8 doanh nghiệp không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

(LĐTĐ) Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới đây đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh ...
AEON Ekiden 2022 - Sự kiện tri ân 10 năm AEON Việt Nam

AEON Ekiden 2022 - Sự kiện tri ân 10 năm AEON Việt Nam

(LĐTĐ) Chuỗi sự kiện cộng đồng của AEON Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập - AEON Ekiden vừa diễn ra chặng cuối tại AEON Tân Phú ngày ...
Quận Ba Đình: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Quận Ba Đình: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 3/10, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, Ban chỉ đạo Xã hội học tập quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ...
Từ 15h chiều nay (3/10), giá xăng giảm về mốc dưới 21.000 đồng/lít

Từ 15h chiều nay (3/10), giá xăng giảm về mốc dưới 21.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 3/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu được đồng loạt điều ...

Tin khác

Vì sao bất động sản khu vực Mỹ Đình luôn sôi động?

Vì sao bất động sản khu vực Mỹ Đình luôn sôi động?

(LĐTĐ) Vốn là tâm điểm của thị trường Thủ đô, “cơn sốt” bất động sản Mỹ Đình được nhận định là chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chủ đầu tư nhà ở xã hội muốn chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ

Chủ đầu tư nhà ở xã hội muốn chọn hình thức thực hiện nghĩa vụ

Việc xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án thương mại, các chủ đầu tư hoàn toàn thực hiện được. Người lao động có thu nhập từ trung bình đến thấp từ đó có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, người lao động có thu nhập thấp chắc chắn sẽ không thể kham nổi chi phí sinh hoạt trong điều kiện hoàn cảnh này.
Cần hiện đại hóa việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Cần hiện đại hóa việc cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, quản lý dịch vụ thông tin, dữ liệu bất động sản… Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) vừa tổ chức, các chuyên gia cho rằng, cần bổ sung thêm quy định đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản online, học dưới hình thức e-learning (học trực tuyến).
Giấc mơ xa khi giá chung cư lập đỉnh

Giấc mơ xa khi giá chung cư lập đỉnh

(LĐTĐ) Theo một số chuyên gia bất động sản, nhiều khu vực ở Hà Nội liên tục xuất hiện các cơn “sốt” đất, qua đó đẩy giá mặt bằng chung của các phân khúc khác như chung cư lên cao, cộng với yếu tố tâm lý nên tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội cao hơn so với thành phố Hồ Chí Minh.
Chân dung doanh nghiệp sẽ xây 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

Chân dung doanh nghiệp sẽ xây 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) vừa công bố sẽ xây 1.809 căn hộ, trong đó nhà ở xã hội để bán là 1.165 căn tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.
Đà Nẵng: Sẽ xây dựng 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Sẽ xây dựng 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở quận Liên Chiểu

(LĐTĐ) Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu sẽ xây dựng 1.809 căn hộ, trong đó có 1.165 căn hộ nhà ở xã hội để bán.
Làm thế nào để thu hút du lịch từ bất động sản nghỉ dưỡng?

Làm thế nào để thu hút du lịch từ bất động sản nghỉ dưỡng?

Chia sẻ giải pháp để du lịch Việt Nam hút khách, các chuyên gia cho rằng cần tạo điểm nhấn vào trải nghiệm dịch vụ; có 2 yếu tố chính cần ưu tiên là trải nghiệm văn hóa và sự bình yên thư thái.
Thị trường bất động sản: “Bắt mạch, kê đơn” nhưng chưa hữu hiệu

Thị trường bất động sản: “Bắt mạch, kê đơn” nhưng chưa hữu hiệu

(LĐTĐ) Sau giai đoạn đỉnh cao của thị trường bất động sản (BĐS), từ năm 2019 đến nay, nguồn cung bất động sản có dấu hiệu chững lại và suy yếu. Đây được coi là cú "phanh gấp" cả về nguồn cung lẫn lượng giao dịch và chưa có dấu hiệu cải thiện trong khi nhu cầu mua BĐS vẫn cao.
Nhà ở xã hội vẫn gặp khó vì thủ tục rườm rà

Nhà ở xã hội vẫn gặp khó vì thủ tục rườm rà

Mặc dù Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần tháo gỡ. Có thể kể đến như nhiều địa phương, đặc biệt người đứng đầu chưa quan tâm, trong khi doanh nghiệp chủ yếu tập trung phát triển khu đô thị, nghỉ dưỡng cao cấp.
Đã đến lúc luật hóa bất động sản logistics

Đã đến lúc luật hóa bất động sản logistics

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng logistics, trước hết là các khu công nghiệp (KCN) logistics, cụm logistics và trung tâm logistics và luật hóa các bất động sản logistics này ở Việt Nam là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách hiện nay. Việc luật hóa bất động sản logistics và thị trường bất động sản logistics, đưa các vấn đề này vào Luật Đất đai sửa đổi lần này lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động