M
27/04/2021 11:04

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 20

(LĐTĐ) Sáng nay (27/4), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII tổ chức Hội nghị lần thứ 20 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Hãy trân trọng, ghi nhận người lao động, vì đó là vốn quý của doanh nghiệp Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn Khai mạc Hội nghị trực tuyến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thứ XII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 2 nhóm nội dung: Một là, Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để hoàn thiện trình xin ý kiến Ban Chấp hành về: Tờ trình (dự thảo 1) báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đây là nội dung quan trọng đánh giá tình hình sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 20
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị

Hai là cho ý kiến vào 5 nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định, gồm: Báo cáo tình hình triển khai công tác đổi thẻ và quản lý đoàn viên thông qua phần mềm quản lý đoàn viên; Tờ trình Kế hoạch thí điểm thành lập Công đoàn Tập đoàn kinh tế tư nhân trực thuộc Tổng Liên đoàn; Tờ trình về dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tờ trình về việc tiếp thu quy định mới của Đảng và Nhà nước để hoàn hiện, ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn các cấp.

“Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp các ý kiến, xem xét các nhận định, đã đánh giá đúng, sát tình hình thực tiễn chưa, còn hạn chế gì, bài học kinh nghiệm rút ra là gì, trên cơ sở đó xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà tổ chức Công đoàn phải triển khai thực hiện trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị.

B.D

Nguồn :