M
26/05/2021 12:43

[Infographics] Hướng dẫn công nhân lao động phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, công nhân lao động cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau đây.

ĐH

Nguồn :