M
20/05/2021 14:45

[Infographics] Quy định về hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”

(LĐTĐ) "Tổ An toàn Covid-19” hoạt động nhằm phát huy vai trò đông đảo lực lượng công nhân lao động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Người sử dụng lao động, Công đoàn cơ sở, các thành viên “Tổ An toàn Covid-19”; người lao động công ty phải thực hiện quy định này.

Nguồn :