M
11/06/2021 20:30

[Infographic] Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1537/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

B.H

Nguồn :