M
06/06/2021 18:11

Phát hiện nhiều trường hợp trục lợi chế độ hưởng ốm đau, thai sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, qua công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định cho người lao động để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội.

Đề xuất miễn đóng bảo hiểm y tế với lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19 Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 phải cách ly y tế Lao động tự do cũng sẽ có lương hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố xem xét chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Phát hiện nhiều trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ. Ảnh: B.D

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian gần đây, qua công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện có tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp chứng từ hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định cho người lao động để thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, có trường hợp trục lợi chính sách, vi phạm các quy định của pháp luật về chính sách an sinh xã hội.

Cụ thể, trong quá trình thẩm định hồ sơ ốm đau, thai sản tại một số nơi đã phát hiện sự bất thường về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với các biểu hiện: Cấp giấy chứng sinh, giấy khai sinh không đúng thời gian thực tế sự việc phát sinh; số lượng giấy chứng nhận được cấp lớn trong thời gian ngắn; số ngày được nghỉ trên 1 giấy chứng nhận nhiều bất thường; cấp giấy chứng nhận không đúng tình trạng sức khỏe, tình trạng mang thai…

Đáng chú ý, số giấy chứng nhận do một bác sĩ cấp/1 ngày rất lớn, vượt xa số lượt khám tối đa cho phép đối với một bàn khám (1 bác sĩ) theo Hướng dẫn Quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế và một số biểu hiện bất thường khác. Sau đó, người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chế độ ốm đau, thai sản.

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có các văn bản chỉ đạo như Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019 về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Công văn số 3103/BHXH-CSXH ngày 1/10/2020 về việc chấn chỉnh việc thực hiện đối soát dữ liệu khám chữa bệnh và cấp các hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội trên Cổng Thông tin Giám định bảo hiểm y tế và ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội của Tổng Giám đốc tại các Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành.

Để ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh, pháp luật về bảo hiểm xã hội, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh đã cấp các giấy chứng nhận có dấu hiệu bất thường nêu trên, hoặc các dấu hiệu bất thường khác (thanh kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, đối soát với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế…).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng chi trả ngay đối với các chứng từ đã xác định không hợp lý, không hợp lệ, bằng mọi biện pháp thu hồi về quỹ số tiền đã chi trả chế độ với giấy chứng nhận cấp sai quy định nêu trên.

Đồng thời tiến hành rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra. Trường hợp cần thiết thì chuyển cơ quan công an để điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

B.D

Nguồn :