M
16/09/2020 17:37

Huyện Thanh Oai: Phát huy quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp

(LĐTĐ) Sáng nay (16/9), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự hội nghị.

Tạo nguồn lực phát triển kinh tế
Chị Vũ Thị Kiêm có nhà mới
"Có công nhân lao động là có sáng kiến, sáng tạo"

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, cho biết, giai đoạn 2016 - 2021, căn cứ vào chương trình phối hợp công tác, các cấp công đoàn và các phòng, ban, ngành của huyện đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, công tác phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp quan tâm; tỷ lệ các đơn vị xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở sở và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động có nhiều sáng tạo cả hình thức và nội dung, mang lại hiệu quả cao hơn.

Huyện Thanh Oai: Phát huy quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai và Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện và tổ chức công đoàn. Đặc biệt là việc hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm qua, công nhân viên chức lao động huyện đã có 4.561 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 436 sáng kiến cải tiến cấp trên cơ sở; Có 1.258 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 336 “Công nhân giỏi” cấp huyện và 05 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; Có 322 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, 2.184 sáng kiến cấp huyện, 4.776 sáng kiến cấp cơ sở.

“Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức pháp luật, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân viên chức lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng xuất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Hảo nói.

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với chủ doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thống kê trong 5 năm qua, đã có trên 300 lượt công nhân lao động và đại biểu dự hội nghị trực tiếp phản ánh ý kiến với 35 nội dung được đề cập; đã giải quyết kịp thời, nhờ vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, theo bà Hảo, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội còn chưa thường xuyên, ở một số nơi còn hình thức. Từ đó, những giải pháp đặt ra cho công tác phối hợp của giai đoạn 2020 - 2025 là phải khắc phục được những hạn chế này, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Trường Thọ, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của huyện và thành phố Hà Nội. “Những kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất, trong đó các cấp công đoàn huyện đã thể hiện tốt vai trò của mình”, ông Thọ nói.

Tuy nhiên, theo Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, việc triển khai các nhiệm vụ trong công tác phối hợp dù được duy trì tốt, thực hiện bài bản song vẫn còn một số hạn chế. Ở một số đơn vị còn chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao, còn hình thức, còn tình trạng nợ, trốn bảo hiểm xã hội ở một số doanh nghiệp…

Từ đó, ông Đinh Trường Thọ đề nghị, ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp công tác, mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị mình để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả cao nhất.

Hoàng Phúc

Nguồn :