M
13/09/2020 11:14

Huyện Phú Xuyên: Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Đặc biệt, trong năm học 2020 – 2021, Liên đoàn Lao động huyện chú trọng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ giáo viên, người lao động
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Hiệu quả trong việc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo

Năm học 2020-2021 là năm toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Năm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Trong đó quan tâm đặc biệt đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; có những giải pháp mở rộng nguồn thu hợp pháp để nâng cao đời sống cho người lao động. Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và các cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh thực hiện chế độ chính sách không đúng để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp.

1127 5379e1e2deb722e97ba6
Trường Trung học cơ sở Quang Lãng tổ chức sinh nhật cho công đoàn viên.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo trong ngành; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”.

Theo ông Đào Đức Gương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực. Phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên khuyến khích những nhân tố mới.

Tích cực tham gia đầy đủ và có chất lượng các hội thi, các hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Giáo dục Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố, Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

"Đặc biệt, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn, phát huy vai trò chủ động của công đoàn cơ sở", ông Đào Đức Gương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ghi nhận những đóng góp tích cực của Công đoàn khối Giáo dục huyện Phú Xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020. Đồng thời, đề nghị Công đoàn khối Giáo dục huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chú ý công tác phát triển đoàn viên công đoàn; nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; chủ động tiếp cận đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu đặt ra của ngành và của xã hội; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

H.D

Nguồn :