M
31/08/2020 21:06

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Hiệu quả trong việc phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và đào tạo huyên Phú Xuyên đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022, kế hoạch phối hợp năm học 2019-2020.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban lãnh đạo đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và ngày càng chặt chẽ, cán bộ công đoàn cơ sở được bố trí thời gian hoạt động hợp lý và chủ động trong mọi hoạt động công đoàn.

Các cán bộ công cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, đã chủ động bám sát nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị. Do đó hoạt động của công đoàn cơ sở, kế hoạch của năm học 2019-2020 đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Nhiều hoạt động công đoàn được triển khai có chất lượng và hiệu quả như: công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, định hướng tư tưởng; công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên; phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển.

5745 118401042 2547586128820198 4781261002614398533 n
Nhiều cá nhân và tập thể được trao bằng khen trong hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Xuyên (Ảnh: H.D)

Liên đoàn Lao động phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị, trường học đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, kinh nghiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng thời phối hợp chỉ đạo và đẩy mạnh các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”... Đây là những phong trào và cuộc vận động mang tính đặc thù nghề nghiệp sâu sắc, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện thành công đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Công đoàn cơ sở và chuyên môn phối hợp phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt- Học tốt” ngay từ đầu năm học. Nhiều trường đã thực hiện tốt trong chương trình phối hợp tổ chức tốt hoạt động công đoàn và đạt thành tích trong “ dạy tốt và học tốt” tiêu biểu là trường Trung học cơ sở Trần Phú, Trung học cơ sở Hồng Minh, Tiểu học Thị trấn Phú Xuyên, Tiểu học Khai Thái, Mầm non Thị trấn Phú Xuyên...

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020 được các nhà trường triển khai rộng rãi, đồng thời tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình của năm học 2019-2020. Kết quả: đã có 403 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận.Thi đua đẩy mạnh việc dạy học tích hợp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quyền và bổn phận trẻ em, bình đẳng giới, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh…

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Các cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được cụ thể hóa thành các tiêu chí để đánh giá bình xét thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Các cuộc vận động“Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” đã góp phần giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố phấn đấu vươn lên trong học tập; hỗ trợ một số trường học miền núi xây dựng cơ sở vật chất và giúp đỡ các học sinh có sách vở, quần áo khi đến lớp.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; chăm sóc cây xanh đã có, trồng và chăm sóc bồn hoa, đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sạch đẹp. Duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, góp phần tiếp tục duy trì giữ vững và xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Nhìn chung, kết quả phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2019 - 2020 đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

H.D

Nguồn :