M
06/07/2020 14:13

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Phát huy sự đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác đã đặt ra, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân Thủ đô. Qua đó thể hiện sự “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử kịp thời
Kinh tế xã hội Hà Nội tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm
Hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, cho biết, 6 tháng qua, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, gây tổn thất lớn về con người và ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, Thường trực HĐND Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND Thành phố năm 2020; phối hợp tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực góp ý xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ các quận, huyện, thị ủy tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2920 dsc 0828
Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND Thành phố đã thực hiện hoàn thành 145/152 nội dung công việc theo kế hoạch, 131 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Đáng kể, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công 2 kỳ họp không thường kỳ. Để tổ chức Kỳ họp thứ 15, Thường trực, các Ban HĐND đã nghiên cứu, rà soát các nội dung theo quy định, phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố triển khai khảo sát, thu thập thông tin giúp cho công tác thẩm tra sát tình hình; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phản biện xã hội để có những nhận định, đánh giá khách quan, nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra.

Cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 6/12/2018 của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Kết quả thực hiện Nghị quyết này sau hơn 1 năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện xong 207/397 vụ việc; các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy đã giải quyết thêm được 46 vụ việc, nâng tổng số vụ việc phức tạp đã được giải quyết toàn Thành phố lên 143/200 (71,5%).

Hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo đúng luật, nâng cao chất lượng, được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND Thành phố đã có những chỉ đạo, điều hòa các chương trình, nội dung giám sát theo hướng tăng cường giám sát qua báo cáo, kết hợp làm việc với các đơn vị theo hướng tinh gọn thành phần đoàn giám sát, giảm số lượng đầu mối giám sát trực tiếp.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND Thành phố đã hoàn thành 2 cuộc giám sát chuyên đề: Về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020; về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Ngoài ra, các Ban, Tổ Đại biểu HĐND Thành phố đã triển khai 7 cuộc giám sát, 8 cuộc khảo sát, với điểm mới là các Ban phối hợp chung để tiến hành khảo sát, giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương.

4321 dsc 0777
Quang cảnh kỳ họp

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện nghiêm túc. Chuẩn bị Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố, các Đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành 30 cuộc tiếp xúc cử tri tại các quận, huyện, thị xã; tiếp thu 228 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã trực tiếp tham gia tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm nay, 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND Thành phố xác định sẽ tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, thực hiện hiệu quả các hoạt động và chương trình công tác đã đặt ra, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Trong đó, HĐND Thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; tích cực tham gia có trách nhiệm những nội dung công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17…

Đồng thời, quyết nghị thực hiện hóa các cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2021-2025 và một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố”. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật.

Triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình giám sát, khảo sát 6 tháng cuối năm 2020; chú trọng tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri. Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy chế, thẩm quyền.

Duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu dân cử. Phối hợp, tham dự các hoạt động của Quốc hội, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, Thành phố trong cả nước và quốc tế.

Nhóm PV

Nguồn :