Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:

Hoạt động công đoàn hướng mạnh về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (22/12), Công đoàn Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chọn làm Đại hội Công đoàn điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở.
Công đoàn phải là nơi để người lao động hướng về Giúp đoàn viên Công đoàn phường Hoàng Văn Thụ nâng cao trình độ để phục vụ nhân dân Công đoàn Trường THCS Láng Thượng: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của giáo viên, nhân viên

Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà…

Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai:
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai..

Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2015-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nhà trường trong 5 năm tới (2023-2028); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2015-2022, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng nhà trường, sự lãnh đạo trực tiếp của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết trong công tác chỉ đạo tổ chức đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2022 đề ra.

Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai:
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Giấy khen cho Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về người lao động, làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) thông qua giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội...

Ban Thanh tra nhân dân nhà trường thường xuyên được củng cố và kiện toàn theo nhiệm kỳ. Công đoàn chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân đi vào nền nếp, thực hiện đúng Luật định, phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học tiếp tục được mở rộng và đi vào thực chất, góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Môi trường, điều kiện làm việc, sinh hoạt tập thể của CBGVNV được quan tâm, trang bị đầy đủ. Công đoàn nhà trường đã tích cực, chủ động đề xuất và phối hợp với chính quyền tổ chức chăm lo, nâng cao điều kiện lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, sạch đẹp. Đời sống CBGVNV có nhiều cải thiện, từng bước ổn định và nâng cao. Cùng đó, Công đoàn cũng chú trọng quan tâm, giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc khám sức khoẻ định kỳ được tổ chức mỗi năm ít nhất một lần cho toàn bộ CBGVNV…

Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai:
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, được thực hiện có hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ CBGVNV đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ CBGVNV trong toàn trường tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công đoàn tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn; chú trọng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai:
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn nhà trường đề ra trong nhiệm kỳ tới là: Hàng năm, 100% CBGVNV được tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của ngành Giáo dục, các Nghị quyết của Công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; mỗi năm học, Công đoàn giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; 100% CBGVNV được tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị vào đầu năm học; 100% giáo viên được bồi dưỡng về chuẩn nghề nghiệp theo các lĩnh vực: Chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại bằng những giải pháp cụ thể để hoạt động Công đoàn đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai:
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhấn mạnh một số nội dung, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động công đoàn, trong tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển giáo dục và đào tạo của ngành; tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBGVNV, tập trung vào phong trào “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phấn đấu danh hiệu “Giáo viên giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Cùng đó, Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cần phối hợp, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc; tạo điều kiện cho đội ngũ CBGVNV tích cực học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều phân môn mới, liên môn, đổi mới trong kiểm tra, đánh giá học sinh...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2023-2028.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước

(LĐTĐ) Lưu lượng mưa quá lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại hệ thống thoát nước một số nơi chậm tiến độ khiến Thành phố ngập lụt diện rộng trong những trận mưa vừa qua. Vấn đề đặt ra, cần đẩy nhanh tốc đô thi công các dự án thoát nước.
Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

Đau đáu “giữ hồn” nghề tò he Xuân La

(LĐTĐ) Làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề truyền thống nặn tò he. Thế nhưng, giữa những biến thiên của thời cuộc, tò he đã từng có giai đoạn tưởng chừng mai một. May mắn thay, nơi đất nghề vẫn còn những nghệ nhân thuỷ chung, họ âm thầm gìn giữ và từng bước làm hồi sinh tò he.
Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

Để trí thức là “binh chủng” đưa đất nước hùng cường

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", cùng với giai cấp công nhân, nông dân (gọi chung liên minh công - nông), đội ngũ trí thức được Đảng xác định là tầng lớp quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đặc biệt, thời kỳ mới, khi kinh tế tri thức mà đỉnh cao là khoa học công nghệ chi phối toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng lớn, muốn cụ thể hóa mục tiêu đất nước hùng cường như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, vai trò của đội ngũ trí thức ngày càng quan trọng.
Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn được nâng cao về chất lượng. Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

(LĐTĐ) Trước sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khá lớn, một số chuyên gia cho rằng, sẽ rủi ro cho nhà đầu tư khi giá vàng Việt Nam cứ mãi “một mình một chợ”.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

(LĐTĐ) Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 2/10, tại Thủ đô Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với Bảo hiểm xã hội chăm lo tốt nhất cho người lao động

(LĐTĐ) Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức làm tốt công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
Khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức ngành Xây dựng Hà Nội

Khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 2/10, tại sân bóng đá Thành Phát (Hà Nội), Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ khai mạc “Giải bóng đá truyền thống công nhân, viên chức ngành xây dựng Hà Nội 2023”.
Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

Chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt về an ninh trật tự

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về An toàn vệ sinh lao động cho Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Tập huấn an toàn vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn, cán bộ An toàn vệ sinh viên ở cơ sở về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Thiết thực chăm lo con đoàn viên nhân dịp Tết Trung thu

Thiết thực chăm lo con đoàn viên nhân dịp Tết Trung thu

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức trao quà, khen thưởng các con đoàn viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022 - 2023 và tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ đoàn viên tại Nhà hát kịch Việt Nam.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/9, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

Triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng ngày 29/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chủ động vận động cán bộ, công chức, đoàn viên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho con công nhân lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động