M
10/06/2021 11:19

Hỗ trợ lao động ngừng việc do phải cách ly

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bên cạnh chính sách chăm lo, hỗ trợ kịp thời từ nguồn lực của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và xem xét miễn đóng bảo hiểm y tế và duy trì thẻ bảo hiểm y tế cho lao động thuộc diện tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Báo Lao động Thủ đô đồng hành với doanh nghiệp trao hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu chống dịch Vừa chống dịch hiệu quả, vừa không làm đứt gãy sản xuất mới là điều quan trọng Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 phải cách ly y tế

Hỗ trợ tiền cho lao động phải ngừng việc do phải cách ly y tế

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ kiến nghị bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hỗ trợ lao động ngừng việc do phải cách ly
Công nhân lao động tỉnh Bắc Giang bị cách ly y tế tham gia “Siêu thị 0 đồng” để nhận sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: B.D

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, nhưng tiền lương ngừng việc theo thỏa thuận quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp Mầm non đến Trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Về điều kiện hưởng: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi phải ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Về mức hỗ trợ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị hỗ trợ 1 lần là 1 triệu đồng/người, thời gian áp dụng từ 1/6 đến 31/12/2021. Dự kiến số người được hưởng hỗ trợ là 60.000 người, tổng kinh phí dự kiến chi là 60 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Miễn đóng bảo hiểm y tế và duy trì thẻ bảo hiểm y tế

Cùng với đề xuất hỗ trợ tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất miễn đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất này nhằm để người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo đối tượng có quan hệ lao động để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế liên tục, không bị gián đoạn. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cho phép người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động trong những tháng tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mức đóng: Người sử dụng lao động đóng 3% mức lương tối thiểu và người lao động đóng 0% (miễn đóng 1,5%).

Đối tượng áp dụng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Điều kiện được hưởng là: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng trở lên, tính từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/6/2021 đến ngày 31/12/2021. Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Về thời gian được miễn đóng: Tối đa 8 tháng (tính từ tháng 6/2021 đến hết tháng 1/2022. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 50.000 người, mỗi người miễn đóng 1,5% tiền lương bình quân đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, nguồn kinh phí dự kiến dành để hỗ trợ là 33,6 tỷ đồng, được lấy từ Quỹ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất duy trì thẻ bảo hiểm y tế đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đề xuất này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong trường hợp phải đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có nguồn thu nhập nào khác nhưng đã tham gia bảo hiểm y tế từ 2 năm liên tục trở lên (có thể là 5 năm liên tục) được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh nếu chẳng may bị ốm đau, bệnh tật trong thời gian buộc phải nghỉ việc để cách ly y tế hoặc phải nghỉ việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về điều kiện, người lao động được duy trì thẻ bảo hiểm y tế khi có đủ các điều kiện: Có trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc; có thời gian tham gia bảo hiểm y tế đủ 2 năm liên tục trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; bị chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ thời điểm đơn vị bị tạm ngừng hoạt động trong khu vực bị phong tỏa, hoặc hoạt động trong các lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động đến thời điểm sau 30 ngày kể từ khi được phép hoạt động trở lại, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian miễn đóng mà vẫn được duy trì thẻ bảo hiểm y tế tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022. Thời gian áp dụng, từ 1/6/2021 đến 31/12/2021. Về nguồn kinh phí, Quỹ Bảo hiểm y tế đảm bảo việc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người lao động được duy trì thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc./.

Bảo Duy

Nguồn :