M
03/06/2021 11:20

Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 phải cách ly y tế

(LĐTĐ) Người lao động đã, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được xem xét hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là đề xuất mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm thiết thực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phúc Thọ: Luyện tập phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cách ly y tế Huyện Mỹ Đức: Tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung Đề nghị nâng mức hỗ trợ tiền đóng để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 phải cách ly y tế
Công nhân lao động tỉnh Bắc Giang thực hiện cách ly y tế tham gia “Siêu thị 0 đồng” để nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu. Ảnh: B.G

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để kịp thời giảm bớt khó khăn cho người tham gia bảo hiểm xã hội trong đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất hỗ trợ cho người lao động đã, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế, gồm: Cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, tại nơi làm việc, các cơ sở hoặc địa điểm cách ly tập trung khác; cách ly tại nhà. Điều kiện hưởng là phải có quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.

Về mức hỗ trợ, sẽ là 80.000 đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại Khoản 5, điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ: “Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung”.

Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian áp dụng từ ngày 1/6 - 31/12/2021. Về phương thức chi trả, trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động theo phương thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản cá nhân.

Trường hợp trong thời gian cách ly, người lao động chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ thì có thể hoàn thiện việc cung cấp thông tin sau khi cách ly để hưởng chính sách hỗ trợ.

Khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 (có hiệu lực từ 1/1/2015) quy định: “Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”.

Lý giải về căn cứ xây dựng đề xuất này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho rằng trên cơ sở các quy định của luật Việc làm và thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa bảo đảm tính pháp lý vừa bảo đảm yêu cầu thực tiễn cấp bách trong công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 28/5, cả nước có gần 38.000 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện (trong đó có khoảng 26.000 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp); khoảng 120.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 84.000 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp theo phương án có đến 30.000 người mắc, khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó có khoảng 1 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 3 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) thì Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng vẫn sẽ bảo đảm được nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Đánh giá tác động của đề xuất tới các mặt kinh tế, xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng: Đối với Nhà nước, sẽ không phát sinh thêm chi phí cho ngân sách Nhà nước do thay đổi chính sách. Đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, vẫn đảm bảo cân đối trong dài hạn. Đối với người sử dụng lao động: Không phát sinh chi phí, nhưng vẫn đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, đối với người lao động: Việc hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong khi phải nghỉ việc để cách ly y tế giúp giảm bớt được khó khăn về tài chính trong bối cảnh thu nhập bị giảm do tạm thời phải nghỉ việc, từ đó giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro bất khả kháng. Đặc biệt, chính sách có ý nghĩa về tác động xã hội, đó là mở rộng diện hỗ trợ, củng cố niềm tin vào sự bảo vệ của Nhà nước trước thiên tai, dịch bệnh.

Bảo Duy

Nguồn :