Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, với nhiều hình thức phong phú, những năm qua, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ như thông qua hội thi, hội thảo, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
LĐLĐ quận tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động cho CĐCS năm 2024.

Ngay từ đầu năm 2024, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của Quận ủy, LĐLĐ quận thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW.

Đồng thời, LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và lịch sử quan trọng của Thủ đô và đất nước năm 2024. Các CĐCS tích cực tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận hướng dẫn các CĐCS tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

Công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, nói không với pháo và chất nổ trong dịp Tết được quán triệt chặt chẽ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
LĐLĐ quận tổ chức Hội khỏe Cán bộ, CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2024.

LĐLĐ quận tuyên truyền tới 100% đoàn viên, người lao động Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới của Quốc hội thông qua. Triển khai chương trình công tác tuyên giáo và kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2024 tới 100% CĐCS.

Ngoài ra, LĐLĐ quận triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 trong các cấp công đoàn quận.

Hướng dẫn CĐCS đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2024 theo đúng quy định.

Đặc biệt, thực hiện Công văn số 348/CV-HĐ ngày 30/1/2024 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận triển khai thông tin tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

LĐLĐ quận cũng triển khai Kế hoạch Hội khỏe Cán bộ, CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2024 chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hướng dẫn CĐCS tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc” nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đồng thời phát động, khuyến khích nữ cán bộ, CNVCLĐ mặc áo dài trong các ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 1/3/2024 đến ngày 08/3/2024 để hướng ứng “Tuần lễ Áo dài”, kết quả 100% CĐCS tổ chức phát động tới toàn thể nữ CNVCLĐ.

Tổ chức cuộc thi Ảnh tập thể thường niên hàng năm “Duyên dáng Áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” lần thứ 2 năm 2024 với sự tham gia của 117 tập thể, thu hút hàng chục nghìn like, comment, share để bình chọn cho chương trình.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
Các CĐCS hưởng ứng cuộc thi Ảnh tập thể thường niên hàng năm “Duyên dáng Áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” lần thứ 2 năm 2024.

Hưởng ứng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2024, LĐLĐ quận tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 biểu dương 15 tập thể, 143 cá nhân tiêu biểu và sinh hoạt câu lạc bộ nữ công quận tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, LĐLĐ quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới tư vấn viên cơ sở, tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, tờ rơi, tời gấp và phát tài liệu về pháp luật liên quan tới người lao động.

Tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Phòng, chống ma túy, mại dâm và văn bản pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động giúp cán bộ CĐCS hiểu và nắm những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật.

Đặc biệt, LĐLĐ quận thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học trong CNVCLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác khuyến học, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập suốt đời.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa
LĐLĐ quận cũng tổ chức Hội chợ nhằm triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ, phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp” gắn với phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp trong CNVCLĐ, tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện phong trào và các cuộc vận động. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, thực hiện tốt mục tiêu dân số và phát triển.

Hướng dẫn CĐCS tập trung tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2024. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công quý II nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”…

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin doanh nghiệp được đề nghị tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin doanh nghiệp được đề nghị tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

(LĐTĐ) Trước thông tin phản ánh của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số trang mạng xã hội, về việc có hiện tượng các đơn vị điện lực đề nghị các doanh nghiệp sản xuất tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện. Bộ Công Thương khẳng định, thông tin này gây hiểu nhầm trong dư luận xã hội.
Giúp người lao động hiểu đúng pháp luật để tự bảo vệ mình

Giúp người lao động hiểu đúng pháp luật để tự bảo vệ mình

(LĐTĐ) Các chuyên gia đã giải đáp nhiều câu hỏi của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, liên quan đến các vấn đề như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, Luật Công đoàn và tổ chức Công đoàn Việt Nam...
Amway được vinh danh tại ASEAN Award 2024 - Tự hào và động lực

Amway được vinh danh tại ASEAN Award 2024 - Tự hào và động lực

(LĐTĐ) Amway Việt Nam - thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp đã được vinh danh tại Lễ Công bố ASEAN Award 2024, với giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN. Đặc biệt, thương hiệu Nutrilite cũng đã vinh dự nhận giải Thương hiệu nổi tiếng ASEAN với những thành quả trong hành trình chinh phục người tiêu dùng trong khu vực...
Những trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024?

Những trường hợp nào bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024?

(LĐTĐ) Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Theo Nghị định khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp.
Du lịch “chữa lành” trên núi Bà Đen: Sáng săn mây, chiều dâng đăng, tối xem nhạc nước

Du lịch “chữa lành” trên núi Bà Đen: Sáng săn mây, chiều dâng đăng, tối xem nhạc nước

(LĐTĐ) Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến hành hương với hệ thống chùa Bà hàng trăm năm tuổi và các công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi. Tại đây còn rất nhiều trải nghiệm độc đáo mà nếu chưa từng thử, bạn sẽ không thấy được hết vẻ đẹp và sức hấp dẫn của ngọn núi cao nhất Nam bộ.
Đấu giá biển số xe: Khách hàng đã nộp số tiền gần 1,4 nghìn tỷ đồng

Đấu giá biển số xe: Khách hàng đã nộp số tiền gần 1,4 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Bộ Công an, sau một thời gian triển khai thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp với số tiền gần 1,4 nghìn tỷ đồng; việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ...
Đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 2179/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024 - 2025.

Tin khác

Giúp người lao động hiểu đúng pháp luật để tự bảo vệ mình

Giúp người lao động hiểu đúng pháp luật để tự bảo vệ mình

(LĐTĐ) Các chuyên gia đã giải đáp nhiều câu hỏi của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, liên quan đến các vấn đề như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, Luật Công đoàn và tổ chức Công đoàn Việt Nam...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi buổi Đối thoại “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi buổi Đối thoại “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (22/5), tại Hội trường Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (22/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động và an toàn vệ sinh lao động”.
Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

Dấu ấn Công đoàn quận Cầu Giấy trong "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) “Tháng Công nhân” năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết” diễn ra đúng dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024)... Với ý nghĩa đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã để lại nhiều dấu ấn trong tổ chức hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở.
100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

100 công nhân lao động huyện Thạch Thất được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Chiều ngày 21/5, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”; khám, tư vấn sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 100 đoàn viên, người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có thêm Công đoàn cơ sở mới

(LĐTĐ) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, mới đây, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã chỉ đạo Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH May mặc Thuận Tín tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty theo điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật, chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Hơn 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) hào hứng tham dự chương trình Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức.
Hướng về người lao động bằng những hoạt động thiết thực

Hướng về người lao động bằng những hoạt động thiết thực

(LĐTĐ) Với chủ đề Tháng Công nhân năm 2024 là “Kết nối công nhân - Triển khai nghị quyết”, Công đoàn quận Tây Hồ đã chung tay cùng chính quyền quận, chỉ đạo và triển khai nhiều nội dung, phần việc với chủ trương đa dạng hóa các hình thức và các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2024

Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2024

(LĐTĐ) Mới đây, tại nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao huyện Đan Phượng tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động huyện năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động