M
28/10/2020 15:19

Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi

Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Xây dựng cầu vượt cho người đi bộ bằng kết cấu thép qua đường Nguyễn Trãi (đoạn giao cắt ngã ba đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân). Thời gian thực hiện: 2020-2021.

Khánh thành cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng 4 cầu vượt trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây thêm 4 cầu vượt thép cho người đi bộ trong năm 2019
Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi
Cầu vượt Ngã tư sở

Trong đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kế hoạch vốn thực hiện đảm bảo tính khả thi của dự án.

Đồng thời tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và Uỷ ban nhân dân Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng; đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư tránh trùng lặp, lãng phí. Tổ chức lập và phê duyệt biện pháp triển khai thi công công trình (lưu ý đảm bảo hoạt động giao thông an toàn và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường).

Trách nhiệm các Sở, ngành có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được phê duyệt. Sở Giao thông vận tải chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Sở Xây dựng quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý.

T.V

Nguồn :