M
19:57 | 17/03/2020

Giải quyết phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu: Thời gian tối đa 12 ngày

(LĐTĐ) Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng, gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định (Mẫu số 01). Thời hạn giải quyết là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

giai quyet phu cap tham nien cho nha giao da nghi huu thoi gian toi da 12 ngay Những quy định ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên từ 1/7/2020
giai quyet phu cap tham nien cho nha giao da nghi huu thoi gian toi da 12 ngay Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên, sẽ được hưởng thêm trợ cấp
giai quyet phu cap tham nien cho nha giao da nghi huu thoi gian toi da 12 ngay Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây đã ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/1/2020 của Chính phủ về Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

giai quyet phu cap tham nien cho nha giao da nghi huu thoi gian toi da 12 ngay

Nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Ảnh: P.T 

Theo Công văn 778/BHXH-CSXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6,7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần và thời hạn giải quyết là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Với quy đình này, ngành đã rút ngắn được 8 ngày so với thời hạn Chính phủ cho phép tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP là 20 ngày.

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định (Mẫu số 01).

Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 1/1/2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này, Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mang theo bản chính để đối chiếu, Văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này (trường hợp chỉ có 1 thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung; không được quy định thêm các thủ tục hành chính.

Trước đó, ngày 24/1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP về Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP, nhà giáo có đủ các điều kiện: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012 sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu).

Mức trợ cấp 1 lần bằng tiền, được tính theo công thức: Số tiền trợ cấp = (Lương hưu tháng x 10%) x Số năm được tính trợ cấp

Trong đó, lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu, tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 1/1/2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

B.D

Nguồn :