M
14/03/2021 16:21

Liên đoàn Lao động Thành phố:

Đôn đốc hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động khẩn trương triển khai hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, cập nhật vào phần mềm của Tổng Liên đoàn Việt Nam, thời gian thực hiện từ 10/3 đến 20/4/2021.

Hà Nội: Khởi động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Phát động Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Liên đoàn Lao động Thành phố vừa có văn bản số 116/LĐLĐ đôn đốc các cấp Công đoàn khẩn trương cập nhật sáng kiến vào phần mềm quản lý chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Văn bản nêu: Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/02/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2021; ngày 04/3/2021 Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ về việc hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất và có tính ứng dụng thực tiễn cao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động Thủ đô, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Đôn đốc hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô khẩn trương triển khai hưởng ứng chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cụ thể, các Công đoàn cấp trên cơ sở cần chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động khẩn trương triển khai hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” cập nhật vào phần mềm của Tổng Liên đoàn theo Hướng dẫn số 04/ HD- LĐLĐ ngày 04/3/2021 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ 10/3 đến 20/4/2021.

Công đoàn các cấp cần tuyên truyền và vận động 100% đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng Chương trình, tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia Chương trình, có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc vào dịp Tháng công nhân năm 2021.

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, đây là chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các Công đoàn cấp trên cơ sở, do đó Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai đảm bảo số lượng và thời gian yêu cầu.

P.Diệp

Nguồn :