M
14/03/2021 07:15

Hà Nội: Khởi động chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

(LĐTĐ) Công đoàn cơ sở cần căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên cơ sở, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện chương trình với mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia chương trình.

Khởi động 40 ngày cao điểm phát huy sáng kiến vượt khó, phát triển Tổng Liên đoàn phát động Tháng cao điểm 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27 thông qua 10 sáng kiến

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có Hướng dẫn số 04/HD- LĐLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu, đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần cụ thể hóa và hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" theo nội dung của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch về tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động năm 2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Hướng dẫn tổ chức chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
Công nhân lao động Thủ đô hăng hái luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Ảnh minh họa

Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia chương trình, có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc vào dịp Tháng Công nhân năm 2021; Tổng hợp, xét chọn, đề xuất các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng và xét đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.

Đối với Công đoàn cơ sở cần căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên cơ sở, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện chương trình với mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia.

Công đoàn cơ sở cũng cần tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng chương trình, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân.

Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ rõ: Công đoàn cơ sở là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến và cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo các bước hướng dẫn; đồng thời xét chọn các sáng kiến tiêu biểu xuất sắc và giới thiệu với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đối tượng, tiêu chuẩn xét chọn đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố và Tổng Liên đoàn khen thưởng là cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp các thành phần kinh tế có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Tiêu chuẩn là cá nhân (hoặc nhóm cá nhân là đồng tác giả) có sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn Thành phố mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực được cấp có thẩm công nhận và giá trị làm lợi.

Trong đó, đối với công chức, viên chức, người lao động có trình độ cao đẳng trở xuống (không giữ chức vụ lãnh đạo) có sáng kiến hoặc có 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80.000.000 đồng trở lên hoặc có 03 năm liên tục trở lên có sáng kiến, giải pháp với tổng giá trị làm lợi từ 150.000.000 đồng trở lên...

P.Diệp

Nguồn :