M
08:30 | 07/06/2019

Xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín):

Đời sống người dân đổi thay mạnh mẽ nhờ nông thôn mới

(LĐTĐ) Bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn từ năm 2012 với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo, sự đoàn kết và nhiều cách làm sáng tạo của người dân…xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua đó, chính thức trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2019.

doi song nguoi dan doi thay manh me nho nong thon moi Tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với phòng chống dịch bệnh
doi song nguoi dan doi thay manh me nho nong thon moi Hà Nội: Đặt mục tiêu 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
doi song nguoi dan doi thay manh me nho nong thon moi Xã An Mỹ, Xuy Xá huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới
doi song nguoi dan doi thay manh me nho nong thon moi
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền xã Nguyễn Trãi (Thường Tín) đã chính thức đạt xã nông thôn mới vào đầu năm 2019

Năm 2012 bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, xã Nguyễn Trãi khi đó chỉ có 3 tiêu chí đạt (Điện, Bưu điện, Nhà ở); nguồn lực kinh phí còn khó khăn... Xác định xây dựng nông thôn mới là cơ hội thuận lợi để nhân dân trong xã xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nguyễn Trãi được triển khai kịp thời, chặt chẽ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất từ xã đến thôn, được nhân dân đồng thuận và thống nhất cao.

Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị thông báo, công khai quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới của xã để người dân tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận thống nhất giữa Đảng với Nhân dân. Qua đó, người dân được chủ động tham gia giám sát các công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ từng công trình, tuyến đường. Từ đường lối, chủ trương đúng đắn cùng với sự thống nhất đồng lòng giữa Đảng bộ và Nhân dân trong xã, bức tranh nông thôn mới ở Nguyễn Trãi đang dần khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển, tổng thu nhập toàn xã đạt hơn 444 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên gần 44 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,97% (54 hộ).

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đúng mức, đường trục liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, đi lại. Các công trình Nhà văn hóa, trường học được xây dựng khang trang đã đáp ứng tốt chu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập của nhân dân địa phương. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 43.851.000 đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,97%. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hiện nay, toàn xã có 9/9 thôn đạt danh hiệu văn hóa; hàng năm có 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh trật tự luôn được giữ vững…

Để có được kết quả trên, theo chia sẻ của đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nguyễn Trãi, đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền, tự đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là thành quả đáng ghi nhận, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Nguyễn Trãi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời hướng đến việc xây dựng nâng cấp các tiêu chí đã đạt được.

Đỗ Đạt

Nguồn :