M
17/03/2021 22:27

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây:

Đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người lao động

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động thị xã triển khai sâu, rộng, đổi mới hình thức tuyên truyền. Trong đó, hoạt động phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến là ví dụ điển hình.

Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Sơn Tây hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021

Đổi mới hoạt động

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Đỗ Thị Thủy, thời gian qua các cấp Công đoàn thị xã có nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên và công nhân viên chức lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể, các hoạt động như: Tuyên truyền về Bộ Luật Lao động năm 2019; Hiến pháp năm 2013; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành… được triển khai đồng bộ tới hơn 6.000 lượt công nhân viên chức lao động.

Đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người lao động
Người lao động đặt câu hỏi tại chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phối hợp với tổ chức năm 2020. Ảnh: Đinh Luyện

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thị xã nói không với tiêu cực”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đích, ý nghĩa, nội dung vận động, tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến thị xã.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị... loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm", phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của Quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật.

Tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo”, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử với việc bảo vệ môi trường”… kết quả 98% công nhân viên chức lao động khối hành chính, 45% khối doanh nghiệp đã tham gia cuộc thi.

Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã ra quyết định thành lập mới điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty Cổ phần KIP Việt Nam. Tại đây, không chỉ có các hoạt động đọc báo, xem tivi, bảng tin, sinh hoạt văn nghệ, các hoạt động thể thao, nơi sinh hoạt Công đoàn cơ sở, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các cuộc đổi thoại giữa công nhân lao động với giám đốc doanh nghiệp...

Đáng chú ý, để người lao động có thêm cẩm nang thông tin, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tuyên truyền, rà soát cấp phát báo in Lao động Thủ đô miễn phí đến 30 Công đoàn cơ sở với 90 đầu báo trong một kỳ phát hành. Qua công tác này, trình độ nhận thức pháp luật của người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao ý thức cũng như tác phong công nghiệp, ứng xử văn hoá trong công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch, văn minh và hiện đại.

Tiếp tục hướng về người lao động

Thực tế đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động hiện nay là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, đòi hỏi phương cách tổ chức phải không ngừng đổi mới. Xác định rõ trọng tâm này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với nội dung “Những chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động".

Đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người lao động
Nhờ việc tích cực đổi mới các hoạt động hướng về cơ sở, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đón nhận cờ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Đinh Luyện

Thông qua hoạt động này, người lao động được trực tiếp đổi thoại, lắng nghe, nắm bắt những chủ trương, chính sách về công tác chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng. Đồng thời, qua đây công nhân viên chức lao động được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về thực hiện các chế độ chính sách của bản thân và những người xung quanh.

“Chương trình giao lưu trực tuyến ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến những chế độ, chính sách mới, còn là dịp để Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây nói riêng cũng như tổ chức Công đoàn lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức, người lao động” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ.

Năm 2021 với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dự báo sẽ có nhiều tác động đến người lao động, bởi vậy Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây xác định cần tiếp tục quan tâm đến người lao động, không chủ quan trước dịch bệnh. Ngoài ra, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển” của Thành phố; chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; năm đầu tiên thực hiện Bộ Luật Lao động 2019…

Bởi vậy, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tập trung vào một số nhiệm vụ như: Chú trọng hơn nữa trong việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động theo dõi tình hình lương thưởng của người lao động; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của công nhân viên chức người lao động; đi sâu tìm hiểu, nắm bắt việc thực hiện chế độ chính sách với công nhân, viên chức, lao động, kịp thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách và tham gia giải quyết kịp thời; đổi mới nội dung hoạt động trên cơ sở hướng về người lao động…

Rõ ràng, công nhân viên chức lao động là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động đông về số lượng, vững mạnh về chất lượng, xứng tầm với đòi hỏi của thời kỳ hội nhập, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được thực hiện đồng bộ, sáng tạo.

Đinh Luyện

Nguồn :