M
11/03/2021 16:46

Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Những năm qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021 đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng cả về nội dung và phương pháp hoạt động. Hội đồng nhân dân thị xã đã thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe và đôn đốc giải quyết những vấn đề cử tri, nhân dân phản ánh, kiến nghị… qua đó tạo lòng tin, sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Sơn Tây hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 Triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra công đoàn Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây đã đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp không thường kỳ. Nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đều bám sát vào sự chỉ đạo của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của thị xã, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm đang được cử tri và nhân dân thị xã quan tâm.

Tại các kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua 93 Nghị quyết quyết định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, về công tác nhân sự. Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung các Nghị quyết kịp thời cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cơ bản các Nghị quyết đều đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Cùng với việc đổi mới hoạt động kỳ họp Hội đồng nhân dân theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương thì hoạt động giám sát luôn được Hội đồng nhân dân thị xã chú trọng thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

Chẳng hạn, hàng năm, Hội đồng nhân dân thị xã căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát theo các chuyên đề. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các đợt giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát và xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề.

Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về Hội đồng nhân dân trước để các thành viên nghiên cứu. Tùy theo nội dung của từng cuộc giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ trưng tập cán bộ của các cơ quan chuyên môn và phân công đại biểu chuyên trách tham gia giám sát.

Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Thanh Hảo

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức 43 đoàn giám sát chuyên đề với tổng số 225 kiến nghị của đoàn giám sát về việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thị xã. Qua báo cáo, giám sát, tái giám sát và khảo sát thực tế, các đoàn giám sát có ý kiến đánh giá và ban hành thông báo kết quả giám sát, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục giúp đơn vị chịu sự giám sát nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Những kiến nghị của đoàn giám sát, các kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân sau giám sát, tái giám sát được gửi đến Ủy ban nhân dân, các ban, ngành có trách nhiệm xem xét giải quyết; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc kịp thời giải quyết các vụ việc góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở, nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tạo niềm tin vào cơ quan dân cử

Song song với hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp trên địa bàn Sơn Tây ngày càng được đổi mới, là dịp để cử tri phản ánh được tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc cần được giải quyết. Công tác tiếp xúc cử tri được đảm bảo công khaỉ, dân chủ, đúng luật, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các đại biểu dân bầu.

Theo ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và cơ sở tổ chức 263 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây với tổng số 1.936 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, hoạt động tiếp công dân, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân có chuyển biến tích cực. 100% các đơn thư gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đều được phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khu vực Sơn Tây 107 buổi, tiếp 2.328 lượt công dân.

Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tiếp 714 buổi với 1.311 lượt công dân tại 15 đơn vị xã, phường. Quá trình tiếp công dân, các đại biểu đã giải thích, hướng dẫn, tiếp nhận đơn của công dân và xử lý theo quy trình, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng” trên địa bàn.

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2016 -2021, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc giữa hai kỳ họp. Ban kinh tế xã hội được thành phố tặng cờ thi đua, có 20 lượt tập thể, 25 lượt cá nhân tiêu biểu được tặng giấy khen của Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã.

Được biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thị xã tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019; Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo…Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào cơ quan dân cử, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Thanh Hảo

Nguồn :