M
08/07/2020 12:42

Điều kiện để doanh nghiệp đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mức thấp hơn

(LĐTĐ) Từ 15/7/2020, theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động được đề xuất mức đóng 0,3% (thấp hơn 0,2% so với quy định hiện hành) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn lao động
Chủ động đánh giá nguy cơ mất an toàn lao động
Quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020, có hiệu lực từ ngày 15/7/2020.

Cụ thể, hiện nay, hằng tháng, người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tuy nhiên, tới đây, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động tại doanh nghiệp này sẽ được đề xuất mức đóng giảm xuống còn 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nếu đáp ứng được 3 điều kiện sau:

Một là, trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Hai là, thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất;

Ba là, tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất, hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

B.D

Nguồn :