M
17/03/2021 07:26

Công ty cổ phần May Sơn Hà

Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động Công ty cổ phần May Sơn Hà song Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn đã vận động công nhân lao động đồng hành, chia sẻ cùng Công ty khắc phục khó khăn dần ổn định sản xuất. Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo.

Urenco 7 tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 Hội nghị người lao động Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Tổ chức Hội nghị người lao động điểm năm 2021

Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần May Sơn Hà phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Công ty cổ phần May Sơn Hà nằm trên địa bàn thị xã Sơn Tây, có 3 phân xưởng May gồm 37 tổ, bộ phận với 2.280 công nhân lao động chuyên sản xuất và gia công hàng May mặc xuất khẩu theo tiêu chuẩn SA 8000 WRAP sang các thị trưởng Mỹ, EU, Colombo …

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đời sống, việc làm của công nhân lao động song Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn đã vận động công nhân lao động đồng hành, chia sẻ cùng công ty khắc phục khó khăn dần ổn định sản xuất.

Đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động
Người lao động biểu quyết tại hội nghị

Năm 2020, doanh thu gia công của công ty đạt 330/395 tỷ đồng đạt 83,5%; Đầu tư 9,47/11,5 tỷ đồng đạt 83,2 % so với kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước 33,1 tỷ đồng; Nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 46,1 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 7.920.000 đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách liên quan đến công nhân lao động được đảm bảo.

Tại Hội nghị, người lao động được nghe Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn trả lời thỏa đáng 85 ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động được tập hợp từ 37 tổ, bộ phận sản xuất trong công ty.

Hội nghị chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và lãnh đạo các phòng, ban, phân xưởng trong công ty nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% với 6 chỉ tiêu, 11 nhiệm vụ chiến lược năm 2021 phấn đấu doanh thu gia công của công ty đạt 363 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 8.200.000 đồng/người/tháng; phấn đấu 100% công nhân lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

P.Diệp

Nguồn :