Đa dạng giải pháp thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
Nhiều kết quả trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ quận Đống Đa vượt chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021

Từ thực tiễn vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại đơn vị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa chia sẻ, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã họp và thống nhất chỉ tiêu cho các đồng chí trong Thường trực và cơ quan LĐLĐ huyện.Cạnh đó, LĐLĐ huyện đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện Đông Anh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời kiện toàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tham mưu với Huyện ủy tổ chức hội nghị làm việc với Bí thư Đảng ủy một số xã có doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có tổ chức Đảng, nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn để giao nhiệm vụ.

Đa dạng giải pháp thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (đứng giữa) biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS năm 2021. Ảnh: Mai Quý

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Đông Anh đã ban hành công văn gửi Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với lãnh đạo các xã, thị trấn tổ chức hội nghị gặp gỡ Giám đốc các doanh nghiệp và đại diện người lao động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn. Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tuyên truyền về chủ trương, đường lối, mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Công đoàn và quyền lợi của đoàn viên, người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn; trực tiếp giải thích những băn khoăn, vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, LĐLĐ quận đã triển khai nhiều giải pháp để vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS như: Triển khai tài liệu tuyên truyền thành lập tổ chức Công đoàn tới các đơn vị doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn; rà soát lên danh sách các đơn vị chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng nghiêm túc trong việc đóng kinh phí Công đoàn để phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường có doanh nghiệp cùng tham gia vận động doanh nghiệp; đề nghị Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận rà soát các Chi bộ chưa có tổ chức Công đoàn để vận động thành lập.

Theo báo cáo tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh của LĐLĐ thành phố Hà Nội, năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tuyên truyền vận động thành lập 494 CĐCS, đạt 117,3% kế hoạch và phát triển 37.868 đoàn viên, đạt 129,8% kế hoạch. Việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đạt kết quả rất tích cực. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 459 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%. Năm 2021, trong hệ thống Công đoàn Thủ đô có 29/45 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập CĐCS; có 39/45 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Tại Phúc Thọ, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện chia sẻ, LĐLĐ huyện đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn có doanh nghiệp đóng trên địa bàn và cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội của huyện để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Từ đó, kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích những lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi tham gia tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS tại đơn vị. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia nhập, thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

LĐLĐ huyện cũng đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn có đóng kinh phí Công đoàn; chỉ đạo CĐCS chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, kịp thời kiến nghị, đề xuất, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, người lao động thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn và tự nguyện xin gia nhập tổ chức.

Bên cạnh sự chủ động, tích cực của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thời gian qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cụ thể, năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, trong đó có 8/10 nội dung liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh; giao chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đề án, mô hình thí điểm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên đi đôi với xây dựng CĐCS vững mạnh, như: Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”; Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch, như: Thành lập trên 11.500 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp; chi từ nguồn kinh phí Công đoàn và vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ “Quỹ vắc xin”… với số tiền trên 200 tỷ đồng… Có thể khẳng định, với việc triển khai có hiệu quả các đề án, mô hình thí điểm và các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch đã góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

“Qua theo dõi, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với ...
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn ...
TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (LĐ-TB&XH TP.HCM) thông tin, tính đến cuối ngày 8/8, các quận, huyện và thành ...
Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Ngày 9/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn ...
Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương ...
Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ...
Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi

Các đối tượng lợi dụng hoạt động cho vay trên mạng, nhất là vay ngang hàng (P2P Lending) hoặc cố tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác ...

Tin khác

LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Hà Đông đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua

Công đoàn Trường Tiểu học Hạ Bằng: Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song phong trào thi đua yêu nước đã được đông đảo đoàn viên, người lao động Trường Tiểu học Hạ Bằng (huyện Thạch Thất) tích cực hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình chú trọng triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Trên 3.700 cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra

Trên 3.700 cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra

(LĐTĐ) Đây là kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2022

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình, định hướng của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố. Cùng đó, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành để tổ chức, triển khai các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định.
LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn làn nhiệm vụ trọng tâm được LĐLĐ huyện Hoài Đức chú trọng triển khai.
Huyện Thanh Oai "cán đích" sớm công tác thành lập Công đoàn cơ sở

Huyện Thanh Oai "cán đích" sớm công tác thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời giới thiệu 40 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp (đã có 35 đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng).
LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Tây Hồ: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động luôn được các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội quan tâm thực hiện. Nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động