M
12/05/2020 21:00

Cung cấp thông tin kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 20/5/2020.

cung cap thong tin ket qua lua chon sach giao khoa lop 1 truoc 205 Sẽ có thay đổi trong lựa chọn sách giáo khoa
cung cap thong tin ket qua lua chon sach giao khoa lop 1 truoc 205 Hướng đến phát triển toàn diện học sinh
cung cap thong tin ket qua lua chon sach giao khoa lop 1 truoc 205 Công bố giá 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Theo Thông tư Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 30/1/2020, các cơ sở giáo dục phổ thông phải công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

cung cap thong tin ket qua lua chon sach giao khoa lop 1 truoc 205
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cung cấp thông tin kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5. (Ảnh minh họa: P.T)

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lớp 1 vào năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh/thành phố hoàn tất việc công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng vào năm học 2020 - 2021 theo quy định.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 20/5/2020 để phối hợp triển khai thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học 2020 - 2021; đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng giáo khoa lớp 1 dự kiến được sử dụng vào năm học 2020 - 2021 đối với từng đầu sách.

Trao đổi về tình hình lựa chọn sách giáo khoa trên cả nước, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Thời gian vừa qua khi học sinh nghỉ đến trường vì dịch Covid-19, song song với việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình cho học sinh, các trường tiểu học đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 và tiến hành các bước lựa chọn theo quy trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các tỉnh/thành cũng ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn đúng thời gian quy định.

Hiện các địa phương đang tiến hành tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

P.T

Nguồn :