Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "lựa chọn sách giáo khoa", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Chỉnh sửa, thay thế một số nội dung trong bộ sách Cánh Diều

Chỉnh sửa, thay thế một số nội dung trong bộ sách Cánh Diều

(LĐTĐ) Trước phản ánh về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ Giáo dục và ...
Cung cấp thông tin kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5

Cung cấp thông tin kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trước 20/5

(LĐTĐ) Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 từ các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung ...
Sẽ có thay đổi trong lựa chọn sách giáo khoa

Sẽ có thay đổi trong lựa chọn sách giáo khoa

(LĐTĐ) Thay vì mỗi cơ sở giáo dục phổ thông phải thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) để sử dụng trong đơn vị mình như hiện ...
Ra mắt sách giáo khoa lớp 1 phiên bản điện tử

Ra mắt sách giáo khoa lớp 1 phiên bản điện tử

(LĐTĐ) Nhằm giúp các nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh triển khai kịp thời việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 trong ...
Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một Hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa

Mỗi cơ sở giáo dục thành lập một Hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa

(LĐTĐ) Việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ được căn cứ trên 2 tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp ...
Lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động