M
04/03/2021 22:20

Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 4/3, Cụm thi đua số 4 - Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Cụm Thi đua số 11 Công an thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua 2021 Nhà trường, học sinh chủ động kế hoạch ôn tập

Tới dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội- đơn vị cụm trưởng CỤm thi đua số 4.

Cụm thi đua số 4 gồm 6 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Năm 2021, Cụm thi đua số 4 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Cụm trưởng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trình bày tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2021; tóm tắt quy chế tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua số 4 – Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hà Nội; tóm tắt quy chế về hoạt động của Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội khối dân vận thành phố Hà Nội năm 2021…

Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2021
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Sau khi thảo luận, bổ sung một số vấn đề, 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã cùng ký giao ước thi đua năm 2021 với 4 nội dung.

Cụ thể: Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm của 2021 của Thành phố, đảm bảo “mục tiêu kép”. Tổ chức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn. Thực hiện các cuộc vận động lớn như thi đua xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng…

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tăng cường chỉ đạo của cấp ủy Đảng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua. Kiện toàn, xây dựng và sửa đổi quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 4 Thành phố phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành. Tiếp tục đổi mới tiêu chí và quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn của Cụm thi đua. Đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá đúng kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2021
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã ghi nhận trong năm 2020, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội có chủ đề, mục tiêu phấn đấu rõ ràng… Kết quả, nhiều đơn vị đã nhận được cờ thi đua của Chính phủ, Thành phố. Ngoài ra, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, mỗi đơn vị thành viên trong Cụm đã có những hoạt động riêng rất nề nếp, thường xuyên, đảm bảo công khai, dân chủ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đồng tình với những nội dung cụ thể mà các thành viên trong Cụm thi đua số 4 đưa ra ký kết giao ước thi đua trong năm 2021.

Nhấn mạnh năm nay là năm tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị các đơn vị cần chủ động tích cực nghiên cứu các chương trình công tác lớn, xây dựng chuyên đề có mục tiêu cụ thể gắn với phát huy vai trò của nhân dân Thủ đô.

Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài ra, nội dung của Cụm thi đua số 4 cần có nét đặc thù so với nội dung hoạt động của Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội khối dân vận thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ đột xuất như phòng chống dịch Covid-19, các cuộc vận động vì người nghèo, vì biển đảo.... Mỗi đơn vị cũng cần rà soát lại các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết hỗ trợ, coi việc của Cụm như việc của chính mình để có sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng…

Tại hội nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tiếp thu các ý kiến, góp ý. Trong thời gian tới Cụm sẽ cố gắng hoàn thiện thêm kế hoạch, quy chế, nguyên tắc chấm điểm và hoàn thiện nội dung các chương trình có nét đặc thù.

P.Ngân

Nguồn :