M
02/03/2017 22:05

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy trí tuệ, năng lực nữ CNVCLĐ

Ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 trong nữ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ).

cong doan ngan hang viet nam phat huy tri tue nang luc nu cnvcld Một năm có nhiều hoạt động nổi bật, hướng về cơ sở
cong doan ngan hang viet nam phat huy tri tue nang luc nu cnvcld Công đoàn NHVN trao 800 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Bà Phạm Phương Lan - Phó Chủ tịch CĐNHVN nhấn mạnh, phụ nữ ngành Ngân hàng có mặt ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ngành, với những lĩnh vực có 100% nữ như: Giao dịch, kiểm ngân, kho quỹ,… và dù ở lĩnh vực nào thì chị em cũng thể hiện được vai trò, vị trí của mình và có những đóng góp không nhỏ cho thành công chung của đơn vị và toàn ngành.

cong doan ngan hang viet nam phat huy tri tue nang luc nu cnvcld
Đ/c Phạm Phương Lan - Phó Chủ tịch CĐNHVN phát động thi đua trong nữ CNVCLĐ.

Trên tinh thần đó, trong năm 2017, chị em nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động của ngành giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đạt 95% chị em đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi cấp cơ sở; hoàn thành xuất sác nhiệm vụ chuyên môn; 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

“Đặc biệt, phấn đấu nâng cao tỷ lệ nữ được quy hoạch, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp trưởng. Đồng thời nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ; tỷ lệ nữ tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới đối với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các đơn vị”, bà Phạm Phương Lan cho biết thêm.

“Đặc biệt, phấn đấu nâng cao tỷ lệ nữ được quy hoạch, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp trưởng.

Đồng thời nâng cao hơn nữa tỷ lệ nữ thạc sỹ, tiến sỹ; tỷ lệ nữ tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới đối với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các đơn vị”, bà Phạm Phương Lan cho biết thêm.

Tiếp tục phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ trong công tác, CĐNHVN đã cụ thể hóa các mục tiêu thông qua phát động thi đua năm 2017, với những nội dung trọng tâm. Cụ thể, CNVCLĐ ngành Ngân hàng nói chung và nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng nói riêng đoàn kết nhất trí, phát huy sức lực, trí lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017.

Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, tuyên truyền và triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2016-2020. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào tại các đơn vị ngoài quốc doanh, khen thưởng kịp thời cho các gương tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Trong đó, chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập. Theo đó, Ban Nữ công phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phát hiện, giới thiệu nữ CNVCLĐ, nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng.

Cùng với đó là rèn luyện phẩm chất, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tăng cường học tập nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn, nghiệp vụ gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH CĐNHVN và Chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công CĐNHVN. Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về các chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ trong đó đặc biệt chú trọng tới Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Vũ Quế

Nguồn :