M
19/09/2019 14:24

Công an Thành phố Hà Nội: Đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính

(LĐTĐ) Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa làm việc với Công an Thành phố Hà Nội về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực văn hóa từ ngày 1/7/2018 đến 30/6/2019.  

cong an thanh pho ha noi dam bao cong tac xu ly vi pham hanh chinh Đề nghị sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính
cong an thanh pho ha noi dam bao cong tac xu ly vi pham hanh chinh Hoàn thiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Công an Thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện tại đơn vị mình đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đánh giá đúng thực trạng, kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và chất lượng công tác thống kê số liệu về xử lý vi phạm hành chính của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 02 ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công an Thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong các sự kiện chính trị quan trọng lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, buôn bán đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, nguy hiểm; buôn bán các loại pháo trái phép, văn hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm...

cong an thanh pho ha noi dam bao cong tac xu ly vi pham hanh chinh
Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, thu giữ một vụ vận chuyển pháo trái phép

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm các đơn vị trong Công an Thành phố đã xiết chặt hơn công tác kiểm tra. Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019, các lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra 3.005 vụ vi phạm quy định liên quan đến an toàn thực phẩn, trong đó xử lý hình sự 3 vụ với 5 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 2.980 vụ thu nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng.

Về lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn hiện nay, các loại hình kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm trên địa bàn Thành phố vẫn tiếp tục có những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự. Do vậy, các đơn vị trong Công an Thành phố đã tăng cường kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc phực tạp có hành vi vi phạm, từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019, toàn Công an Thành phố đã xử lý 165 lượt cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 187 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng.

Có thể nói, các đơn vị trong Công an Thành phố thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, chiến sĩ. Đối với những văn bản pháp luật mới được ban hành đều được phổ biến, quán triệt trong các buổi sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững và vận dụng đúng nghiêm túc các quy định của pháp luật…

P.V

Nguồn :