M
28/01/2020 09:00

Tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025):

Coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý

(LĐTĐ) Năm 2020, Đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội sẽ tiến hành Đại hội để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong không khí đón Xuân mới Canh Tý, báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí  Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về một số nội dung liên quan đến Đại hội, đặc biệt là vấn đề nhân sự. 

coi trong chat luong so luong va co cau hop ly Hà Nội chuẩn bị tốt nhất về Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII
coi trong chat luong so luong va co cau hop ly Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp
coi trong chat luong so luong va co cau hop ly Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tiến hành trong tháng 2/2020

Mấu chốt đặc biệt quan trọng làm sao để lựa chọn được những cán bộ ưu tú, vừa hồng, vừa chuyên đủ sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp; Đảng bộ, chính quyền Thành phố đưa Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

PV: Thưa đồng chí, việc ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị số 35-CT/TW) là cơ sở để các cấp, các ngành tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp. Xin đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Đảng bộ thành phố Hà Nội như thế nào?

Đ/c Vũ Đức Bảo: Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

coi trong chat luong so luong va co cau hop ly
Đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp. Ngày 8/7/2019, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, bám sát quan điểm chỉ đạo, yêu cầu của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Thành ủy đã nêu 06 yêu cầu, 06 nội dung, 13 nhóm vấn đề về tổ chức thực hiện, trong đó đã phân công hết sức cụ thể rõ ràng, từ Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đến các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, đến cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như trách nhiệm của cấp ủy khóa mới sau Đại hội đối với một số nội dung công việc.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

PV: Là cơ quan tham mưu cho Đảng bộ Thành phố, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức, xin đồng chí cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy đã có những hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp như thế nào?

Đ/c Vũ Đức Bảo: Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Phục vụ đại hội và Tổ giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện; Ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp; Quy trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; Ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 19/11/2019 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố.

coi trong chat luong so luong va co cau hop ly
Phát huy những thành tích đã đạt được của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội lần thứ XVII sẽ chọn lựa được những người đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Ảnh: Phương Uyên

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 15 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng đoàn trực tiếp làm việc với 30/30 quận, huyện, thị ủy để nắm bắt tình hình các Đảng bộ xã phường, thị trấn và một số Đảng bộ quận, huyện cần quan tâm trước Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là về công tác nhân sự; Tham mưu thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội, nhất là những nơi có khó khăn, phức tạp; Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết những vướng mắc; Tham mưu lựa chọn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, đảm bảo cho thành công của Đại hội ở tất cả các cấp.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành ủy Hà Nội coi trọng tất cả các khâu, bước để thực hiện đầy đủ các nội dung của Đại hội: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Tất cả những khâu này đến nay về cơ bản đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

PV: Để chuẩn bị toàn diện mọi mặt, đặc biệt là về công tác nhân sự và xây dựng văn kiện, đồng chí có thể cho biết những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp?

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Vũ Đức Bảo: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, cho nên công tác chuẩn bị phải thật khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao.

Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đề ra.

Trước hết về thời gian, Đại hội cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức không quá ba ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố tổ chức không quá bốn ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo tổ chức tốt thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; quá trình chuẩn bị phải phát huy trí tuệ tập thể thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc: Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Các cấp ủy Đảng phải thực hiện chặt chẽ, công khai, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định về công tác chuẩn bị nhân sự.

Bên cạnh đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; tạo tinh thần, khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội điểm và thí điểm đối với cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội diện rộng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Quế (thực hiện)

Nguồn :