M
08:55 | 15/11/2019

Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố:

Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, năm học 2018 - 2019, Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đã có nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ công đoàn trở lên.

chu trong xay dung cong doan co so vung manh Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoạt động hướng mạnh về cơ sở
chu trong xay dung cong doan co so vung manh Hơn 100 đại biểu được tập huấn công tác dân số
chu trong xay dung cong doan co so vung manh Tập huấn nghiệp vụ cho Công đoàn cơ sở khu vực miền Nam

Cụ thể, Công đoàn các Trường đã xây dựng Bảng chấm điểm cho các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận; duy trì sinh hoạt đều đặn với những nội dung thiết thực theo kế hoạch hàng tháng, quý; tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Cùng đó, Công đoàn các Trường đã quan tâm kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên và kiện toàn, bổ sung cán bộ cho các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, cử cán bộ đi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn. Năm học vừa qua, trong các Trường có 503 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, 73 đoàn viên công đoàn mới được kết nạp.

chu trong xay dung cong doan co so vung manh
LĐLĐ Thành phố khen thưởng các tập thể và cá nhân khối các Trường Đại học và Cao đẳng có thành tích trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019

Qua xếp loại, có 21/23 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh (đạt 91 %). Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được quan tâm, công đoàn các Trường đã giới thiệu được 231 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Năm học 2019-2020, Công đoàn các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thông qua các giải pháp như rà soát, bổ sung, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, Quy chế chi tiêu Quỹ công đoàn cơ sở và các quy chế, quy định có liên quan; duy trì sinh hoạt Công đoàn thường kỳ, chú ý đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức sinh hoạt; chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường dân chủ hoá trong trường học, phát huy sức mạnh tập thể và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Mục tiêu mà Công đoàn khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố đặt ra trong năm học này là có 95% trở lên Công đoàn trường đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; 100% Công đoàn trường thực hiện bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu giới thiệu từ 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp.

P.Diệp

Nguồn :