Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn là mục tiêu các cấp công đoàn quận Đống Đa đặt ra ngày từ đầu năm 2021.
Ấn tượng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Đống Đa năm 2020 Liên đoàn lao động quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Truyền thông công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và Bộ luật Lao động năm 2019
Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đoàn viên, người lao động phấn khởi khi được tổ chức Công đoàn quận quan tâm, chăm do trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh, xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, các cấp công đoàn quận đã xây dựng kế hoạch và đưa ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong nhiệm vụ này. Liên đoàn Lao động cũng xác định để đạt hiệu quả công tác này trước hết phải hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều vì cơ sở, vì người lao động, để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động đều cảm nhận được vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn. Đoàn viên công đoàn có quyền lợi, được quan tâm chăm lo khác hơn người lao động chưa phải là đoàn viên công đoàn.

Xác định như vậy nên ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhất là đoàn viên công đoàn còn gặp khó khăn, như trao trợ cấp khó khăn; hỗ trợ Mái ấm công đoàn; tặng quà dịp Tết Nguyên đán; tặng quà con công nhân, viên chức lao động vượt khó học giỏi; ký kết chương trình giảm giá cho đoàn viên công đoàn với các doanh nghiệp...

Cụ thể với mong muốn ngày càng có nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ, động viên của tổ chức Công đoàn, trong chương trình Tết sum vầy- kết nối yêu thương năm 2021, đã có 120 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố (mỗi suất 1 triệu đồng) và 80 suất quà của Liên đoàn Lao động quận Đống Đa (mỗi suất 500 ngàn đồng) kèm túi quà Tết được trao đến đoàn viên, người lao động.

Để đoàn viên công đoàn có quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan ký kết thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, chương trình hỗ trợ đoàn viên, người lao động sử dụng sản phẩm sữa bột của công ty với giá ưu đãi từ 30%-70%...

Cùng với công tác chăm lo, Liên đoàn Lao động quận cũng tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, để người lao động có sân chơi bổ ích cùng nhau trao đổi công việc cũng như kiến thức kỹ năng sống và có sức khoẻ tốt hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, mục tiêu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận sẽ tăng cường công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, thành lập ít nhất 01 công đoàn cơ sở theo phương thức mới Điều Lệ công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng 100% cán bộ công đoàn cơ sở và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn từ tổ trưởng trở lên về nghiệp vụ công tác công đoàn.

Các cấp công đoàn quận cũng tiếp tục đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ, Ban chấp hành, của cơ quan Thường trực Liên đoàn Lao động quận và phong cách làm việc của cán bộ chuyên trách công đoàn. Mỗi hoạt động của các cấp công đoàn đều hướng về người lao động, vì người lao động để làm nổi bật vai trò vị thế của tổ chức công đoàn, từ đó thu hút ngày càng đông người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Cũng theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nguyễn Khương Anh, để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 02/3/2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” với các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ ban chấp hành công đoàn cơ sở, tiếp tục cụ thể hóa hướng dẫn xây dựng công đoàn vững mạnh và các tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh phù hợp theo từng khối.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tập huấn về Điều lệ công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn cơ sở

Đồng thời Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo tập trung nguồn lực cho hoạt động công đoàn cơ sở, gắn trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ, các ban chuyên đề, cán bộ chuyên trách công đoàn, với kết quả hoạt động công đoàn cơ sở. Rà soát, việc đánh giá phân loại công đoàn cơ sở theo từng loại hình công đoàn cơ sở để có giải pháp cụ thể.

Liên đoàn Lao động quận cũng chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn đặc biệt là đối với đơn vị, doanh nghiệp có trên 25 lao động, trên cơ sở để tuyên truyền vận động doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức công đoàn và hướng dẫn công đoàn cơ sở thành lập công đoàn theo Điều 14 Điều Lệ công đoàn Việt Nam.

"Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đòi hỏi sự kiên trì của cán bộ công đoàn. Liên đoàn Lao động quận đã phân công cán bộ Công đoàn xuống từng doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, vận động và hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp và người lao động trong công tác chuẩn bị thành lập công đoàn và hướng dẫn công đoàn cơ sở trong mọi hoạt động. Chính vì vậy chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo công ty và người lao động; ngày càng có nhiều người lao động có nguyện vọng gia nhập tổ chức Công đoàn", Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh chia sẻ.

Đặc biệt để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn tiếp tục được Liên đoàn Lao động quận đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công tác vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cũng sẽ được các cấp công đoàn quận tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động trọng tâm năm 2021.

Mục tiêu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận sẽ tăng cường công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, thành lập ít nhất 01 công đoàn cơ sở theo phương thức mới Điều Lệ công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng 100% cán bộ công đoàn cơ sở và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn từ tổ trưởng trở lên về nghiệp vụ công tác công đoàn. Liên đoàn Lao động quận tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đức Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham ...
Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

Kỳ 2: Rác thải, nguy hại khôn lường

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo đó, lượng rác thải phát sinh trong mùa dịch gia tăng đáng ...
Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

Tìm người bị hại, người có liên quan đến đối tượng Lê Tuấn Mạnh chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang điều tra vụ án Lê Tuấn Mạnh (sinh năm 1965; trú tại thôn Chúc Lý, xã ...
Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Hà Nội đã có nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa sẻ chia với ...
Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

Sáng 31/7: Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 30/7 đến 6 giờ ngày 31/7, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc mới, trong đó 8 ...
Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

Nghệ An: Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Quỳnh Lưu từ 0 giờ ngày 31/7

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho phép thực hiện ...
Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

Nghệ An: Khởi tố thêm một bị can trong vụ khai thác đá trái phép tại Quỳ Hợp

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương (sinh năm 1986, trú tại xóm ...

Tin khác

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên những hộ dân trong khu vực phong tỏa, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 13 hộ dân với 40 nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa tại ngõ 98 phố Phúc Xá.
Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Vân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động… Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp. Đáng chú ý là công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm lan tỏa thông điệp “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”, sáng 28/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô phối hợp với các đơn vị tài trợ đã đến thăm, động viên, tặng quà và trang thiết bị y tế cho lực lượng chức năng tại 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

(LĐTĐ) Những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp Công đoàn cả nước, các cấp công đoàn Thủ đô cũng hướng về ngày kỷ niệm thành lập tổ chức của mình (28/7) với tất cả bồi hồi, xúc động, tự hào khi nhìn lại quá trình hình thành, phát triển trong suốt những năm tháng vẻ vang của tổ chức Công đoàn.
Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Đó là tâm niệm với nghề của nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Vũ Thị Thanh Bình - người đã dành trọn tâm sức, trí lực cho hoạt động Công đoàn. Dù đã về hưu nhưng bà đã lưu lại ở đồng nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giáo dục hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết, xử lý công việc nhanh gọn, thấu đáo và quyết liệt.
Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, song cũng đặt ra những nghĩ suy về chặng đường phía trước của mình. Thời kỳ mới, cơ hội rộng mở nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực thi một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và mỗi cấp Công đoàn Thủ đô nói riêng sẽ tiếp tục làm gì? Có những lộ trình nào để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức không thể thiếu; là tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là nội dung chính mà phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại những ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo Công đoàn các quận, huyện, ngành trên số báo đặc biệt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có Thư gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn và các anh chị em đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động