M
02/03/2021 17:39

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn là mục tiêu các cấp công đoàn quận Đống Đa đặt ra ngày từ đầu năm 2021.

Ấn tượng Hội thi “Duyên dáng áo dài” quận Đống Đa năm 2020 Liên đoàn lao động quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Truyền thông công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và Bộ luật Lao động năm 2019
Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đoàn viên, người lao động phấn khởi khi được tổ chức Công đoàn quận quan tâm, chăm do trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh, xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, các cấp công đoàn quận đã xây dựng kế hoạch và đưa ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả trong nhiệm vụ này.

Mục tiêu năm 2021, Liên đoàn Lao động quận sẽ tăng cường công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện, thành lập ít nhất 01 công đoàn cơ sở theo phương thức mới Điều Lệ công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng 100% cán bộ công đoàn cơ sở và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn từ tổ trưởng trở lên về nghiệp vụ công tác công đoàn.

Các cấp công đoàn quận cũng tiếp tục đổi mới sự chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ, Ban chấp hành, của cơ quan Thường trực Liên đoàn Lao động quận và phong cách làm việc của cán bộ chuyên trách công đoàn. Mỗi hoạt động của các cấp công đoàn đều hướng về người lao động, vì người lao động để làm nổi bật vai trò vị thế của tổ chức công đoàn, từ đó thu hút ngày càng đông người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Cũng theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nguyễn Khương Anh, để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-BCH ngày 02/3/2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” với các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhất là công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ ban chấp hành công đoàn cơ sở, tiếp tục cụ thể hóa hướng dẫn xây dựng công đoàn vững mạnh và các tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh phù hợp theo từng khối.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tập huấn về Điều lệ công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn cơ sở

Đồng thời Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo tập trung nguồn lực cho hoạt động công đoàn cơ sở, gắn trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ, các ban chuyên đề, cán bộ chuyên trách công đoàn, với kết quả hoạt động công đoàn cơ sở. Rà soát, việc đánh giá phân loại công đoàn cơ sở theo từng loại hình công đoàn cơ sở để có giải pháp cụ thể.

Liên đoàn Lao động quận cũng chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn đặc biệt là đối với đơn vị, doanh nghiệp có trên 25 lao động, trên cơ sở để tuyên truyền vận động doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức công đoàn và hướng dẫn công đoàn cơ sở thành lập công đoàn theo Điều 14 Điều Lệ công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn tiếp tục được Liên đoàn Lao động quận đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công tác vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực cũng sẽ được các cấp công đoàn quận tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động trọng tâm năm 2021.

Trần Vũ

Nguồn :