M
28/03/2021 13:48

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng:

Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, nâng tổng số Công đoàn cơ sở đang quản lý trực tiếp lên 356 đơn vị với 19.563 đoàn viên.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở: Quyết tâm không để khoảng trống Nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Cụ thể, thực hiện khoản 1 Điều 171 Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012 về việc thành lập Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sau thời gian được Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tuyên truyền, vận động đã có 10 Công đoàn cơ sở mới được thành lập.

Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở
Bà Vũ Thị Trình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, trao đổi, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở mới thành lập năm 2021 về chức năng của tổ chức Công đoàn. (Ảnh: H. A)

Sau khi thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, mới đây Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức gặp mặt các tân Chủ tịch Công đoàn để trao đổi về một số nội dung, phương pháp hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Tại cuộc gặp mặt, bà Vũ Thị Trình – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại cơ sở, các Chủ tịch Công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tại đơn vị, thu hút người lao động mới vào công ty gia nhập tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, phối hợp với tổ chức, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; phối hợp tổ chức chăm lo đời sống vật chất ngoài tiền lương, thưởng vào các ngày Lễ, Tết,… Các hoạt động chăm lo phải được hai bên thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và thực hiện tại doanh nghiệp.

Cũng tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Trình cho biết, tới đây Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận sẽ hướng dẫn các Công đoàn cơ sở ký kết để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất đối với hai bên trong quan hệ lao động, để hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp lao động xảy ra.

Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở cho 10 doanh nghiệp. (Ảnh: H.A)

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch; tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nắm tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn làm cơ sở thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên là các cán bộ công đoàn trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội cho người lao động,… Qua đó, người lao động hiểu rõ những lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn.

Cùng với công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng luôn chú trọng việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động.

Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao, tạo động lực để người lao động thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng xác định thời gian tới, tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới, đa dạng hóa hoạt động của Công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho chủ doanh nghiệp và người lao động.

Phúc Chương

Nguồn :