M
19/03/2021 12:52

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) "Việc triển khai kế hoạch học tập quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cần được huyện thực hiện thật tốt, đảm bảo thực chất, khoa học. Huyện Thường Tín cần đối chiếu với các chương trình công tác của Thành ủy để cụ thể hóa trong các chương trình của địa phương, để chương trình đạt hiệu quả cao, thực sự đi vào cuộc sống" - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố thăm, chúc mừng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại huyện Thường Tín
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc


​​​​Sáng nay (19/3), Đoàn công tác số 3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đoàn giám sát số 1 của Hội đồng nhân dân Thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thường Tín về công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Tạ Hữu Thọ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín cho biết: Ban thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và tổ chức việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; hình thức triển khai phong phú, đa dạng; nội dung thiết thực, tạo sức lan toả trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, qua đó đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội các cấp kịp thời. Huyện đã cụ thể hoá thành các chương trình hành động, chương trình công tác cụ thể để triển khai thực hiện sát, phù hợp với thực tế địa phương, có tính khả thi.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 04 – KH/TƯ, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch nghiên cứu quán triệt nội dung này; tổ chức tiếp nhận và cấp phát 560 cuốn văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đến các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện; xây dựng đề cương cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên của huyện.

“Tính đến ngày 25/1/2021, toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Công tác học tập, quán triệt được triển khai nghiêm túc, đảm bảo nội dung, tiến độ gắn với công tác phòng chống dịch. Số lượng tham gia học tập đạt 92,3%”, đồng chí Tạ Hữu Thọ chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Tạ Hữu Thọ, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng căn cứ trên nội dung, kết quả, định hướng công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội của Ban Tuyên Giáo Thành uỷ, huyện đã biên tập đăng tải kết quả Đại hội XIII của Đảng trên bản tin Thông báo nội bộ huyện. Ngay khi Bộ chính trị ban hành Chỉ thị 01 – CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện uỷ đã yêu cầu Ban Tuyên giáo chủ động nghiên cứu Chỉ thị, căn cứ chỉ đạo của Thành uỷ sớm ban hành kế hoạch học tập quán triệt trong toàn Đảng bộ huyện.

Huyện uỷ cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu triển khai sớm các nhiệm vụ của đầu nhiệm kỳ. Thành lập 8 ban chỉ đạo và triển khai xây dựng 8 chương trình công tác của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng và công tác bầu cử tại huyện Thường Tín
Quang cảnh buổi làm việc

Đối với kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp, Huyện uỷ Thường Tín triển khai đồng bộ hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, Huyện uỷ đã xác định mục tiêu tổng quát của Huyện là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng kinh tế công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung đầu tư cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất hàng hoá, đạt giá trị kinh tế cao đáp ứng thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý đô thị; chú trọng công tác giáo dục - đào tạo, công tác y tế; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Huyện uỷ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030 xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế bền vững phấn đấu cơ bản các tiêu chí quận của Thành phố.

Về công tác bầu cử, đồng chí Tạ Hữu Thọ khẳng định, huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện đã chủ động, quán triệt và chỉ đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử đúng quy định, theo yêu cầu Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Thành ủy Hà Nội. Cùng với việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử, các đoàn kiểm tra, giám sát, các tổ chức phụ trách bầu cử, tập huấn, thông tin tuyên truyền… Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập 7 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Bầu cử cấp xã thành lập 210 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện gồm 70 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 1.514 người.

Huyện đã thành lập 10 đoàn công tác duy trì kiểm tra công tác bầu cử tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo ổn định; từ huyện đến xã chưa tiếp nhận khiếu nại tố cáo nào liên quan công tác bầu cử. Các bước thực hiện công tác bầu cử đã và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ; trong ngày mai (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiến hành tập huấn để thực hiện hiệp thương lần ba...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá việc triển khai quán triệt học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như công tác bầu cử đã được huyện Thường Tín thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch Covid-19 cũng đạt kết quả tốt.

Thống nhất với các định hướng đề ra của huyện trong thời gian tới và nhấn mạnh 10 chương trình công tác trong nhiệm kỳ mới của Thành ủy đã được ký ban hành, huyện đã xây dựng triển khai 8 chương trình công tác, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị: Việc triển khai kế hoạch học tập quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cần được huyện thực hiện thật tốt, đảm bảo thực chất, khoa học. Huyện cũng cần đối chiếu với các chương trình công tác của Thành ủy để cụ thể hóa trong các chương trình của địa phương, với những giải pháp thực hiện gắn với những đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách, công trình dự án, nguồn lực để thực hiện cụ thể nhằm đưa các chương trình đạt hiệu quả cao, thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, trong thực hiện công tác bầu cử, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định thời gian tới khối lượng công việc ngày càng lớn, phức tạp hơn, nên từ huyện đến các xã, thị trấn cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí, chi phí… Đồng thời, quan tâm việc tập huấn công tác bầu cử đối với các tổ bầu cử; không chỉ tập huấn 1 lần, 1 cấp mà nhiều lần, nhiều cấp; lựa chọn những nhân sự thực hiện công tác bầu cử, có cách thức tập huấn để bầu cử đạt kết quả tốt.

Cùng đó, lưu ý công tác thông tin tuyên truyền nắm bắt tình hình dư luận, đổi mới cách tuyên truyền để Nhân dân, cử tri thấy được việc đi bầu cử là quyền, nghĩa vụ của mình; các xã thị trấn phát động thi đua, để tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao, sáng suốt lựa chọn được những nhân sự đủ đức đủ tài xứng đáng nhất đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước của địa phương, của quốc gia.

Phùng Thị Ngọc Loan

Nguồn :