M
29/03/2021 18:05

Chủ động chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động

(LĐTĐ) Công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa thời gian qua.

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thường trực Huyện ủy Ứng Hoà và thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo có hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn những tháng đầu năm 2021.

Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2021 đạt 33,56%, đảm bảo nội dung, quy trình và tiến độ theo yêu cầu. Trong đó: 40/40 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 8/12 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 91 đơn vị thuộc khối giáo dục sẽ tổ chức hội nghị vào cuối năm học 2020-2021. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, song nhìn chung các doanh nghiệp vẫn tạo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo mức lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

Tư tưởng công nhân, viên chức, lao động trong toàn huyện nhìn chung ổn định. Trên địa bàn huyện không xảy ra bức xúc, tranh chấp lao động, công nhân lao động tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Sau tết công nhân lao động đi làm đầy đủ, không xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ, lao động bỏ việc, nghỉ việc tự do.

3039-19
Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở (Ảnh: HH)

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Công an, Y tế, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; việc tổ chức nấu ăn, nhập thực phẩm, đặt cơm theo suất phục vụ người lao động đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ cấu đủ ba nhóm thực phẩm chính và thường xuyên đổi món. Tiếp tục triển khai nội dung thỏa thuận ưu đãi đã ký kết với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam, Công ty TNHH sơn Jubytex, Công ty TNHH 2/9 Hà Tây để đoàn viên công đoàn được thụ hưởng chính sách ưu đãi đã ký kết.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình giám sát 06 dự án vay vốn sử dụng đúng mục đích; thu gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc đối với 05 dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn. Đôn đốc, giám sát 02 gia đình công nhân, viên chức, lao động khởi công xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn theo đúng dự toán và đảm bảo tiến độ; khảo sát, lựa chọn và đề nghị hỗ trợ Mái ấm Công đoàn đợt 2 năm 2021.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tham gia ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng Quỹ khuyến học để chăm lo, động viên con công nhân, viên chức, lao động học giỏi, học sinh nghèo vượt khó.

Minh Phương

Nguồn :