M
25/03/2021 19:13

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

(LĐTĐ) Ngày 25/3/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp chuyên đề và tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng kết đề án số 17/ĐA-HĐND ngày 13/3/2017 giai đoạn 2016 - 2021.

Huyện đoàn Ứng Hòa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Huyện Ứng Hòa: Không còn hội viên Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; tờ trình và dự thảo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện năm 2021; báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện. Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất và biểu quyết với các nội dung đã trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa đã nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. Đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu và triển khai thực hiện đúng quy định.

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 18 kỳ họp chuyên đề

Ngay sau kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng kết đề án số 17/ĐA-HĐND ngày 13/3/2017 giai đoạn 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện đã tuân thủ và thực hiện tốt chức năng quyết định và chức năng giám sát theo Luật.

Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công 17 kỳ họp thường kỳ và chuyên đề, đã ban hành 82 Nghị quyết trên các lĩnh vực để kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nội dung Nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động giám sát được Hội đồng nhân dân huyện coi trọng và tích cực tổ chức. Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 34 đoàn giám sát chuyên đề và 120 cuộc khảo sát. Nội dung các cuộc giám sát đa dạng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hòa khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau giám sát, khảo sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện đã có những nhận xét đánh giá đúng thực trạng tình hình, chỉ ra những ưu, khuyết điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đề xuất hướng giải quyết. Đồng thời thường xuyên theo dõi quá trình giải quyết sau giám sát của các cơ quan đơn vị liên quan, đôn đốc nhắc nhở những kiến nghị chậm được giải quyết.

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã khen thưởng cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Minh Phương

Nguồn :